Tulevaisuus

Tulevaisuus

Koronapandemian merkitys Vaasan liikuntapalveluihin sekä Vamian opiskelijoiden liikuntatottumuksiin

30.5.2023 Koronaviruspandemia vaikutti Vaasan kaupungin liikuntatoimiin. Valtion määräämillä rajoituksilla sekä ohjeistuksella aiheutettiin haasteita muun muassa liikuntapalveluiden tarjoamisessa. Rajoituksista tiedottaminen oli hankalaa,...
Tehoelektroniikkamodulit kaapitettuna sähkökeskukseen.
Tulevaisuus

Melusaasteen vähentäminen tehoelektroniikan sovelluksissa

17.5.2023 Melulla on todettu olevan useita negatiivisa terveysvaikutuksia ja tehoelektroniikan lisääntyminen esimerkiksi latausasemien muodossa tuo uusia melunlähteitä kaupunkiympäristöön. Opinnäytetyössä keskityttiin tuuletinmelun...
Tulevaisuus

Merituulivoimabuumi kiihtyy Suomessakin

8.5.2023 Suomen maa- ja merituulivoiman potentiaali on hurja. Maatuulivoimarakentamisen volyymissä Suomi oli vuonna 2022 Euroopan maiden kolmen kärjessä, mutta merituulivoiman osalta...
Tulevaisuus

EU tahtoo energian varastointia

4.4.2023 EU:n komissio on kehittänyt ohjeistuksen jäsenmaiden energiavarastoinnin edistämiseen. Näiden suositusten tavoitteena on tukea energiavarastoinnin kehitystä Euroopassa ja edistää sen laajempaa...
Tulevaisuus

Tarvitaanko ihmisiä enää työpaikoilla?

30.3.2023 Luova tekoäly on viimein tullut laajaan käyttöön ChatGPT -sovelluksen muodossa. Kiinnostuksesta kertovat myös käyttäjäluvut – edellä mainittu ja myös tunnetuin...
Tulevaisuus

Kaivosala – tulevaisuuden ala

23.1.2023 Jos sitä ei ole kasvatettu, se on kaivettu. Kestävä siirtymä tarvitsee kaivoksia. Kaivostoiminta ja tekniikkaa ovat polttavia tulevaisuuden aiheita. Pienimuotoisia...
Tulevaisuus

3D-tulostaminen teollisuusrobotilla, TB-RAM -hankkeen tulokset

21.12.2022 Nykyaikaiset tuotantoteknologiat automatisoituvat vauhdilla. Tämän hetken suurimpia megatrendejä ovat robotisaatio ja 3D-tulostus. Näiden kahden teknologian yhdistäminen on seuraava tuotantoteknologinen harppaus....
Tulevaisuus

Vedyn haasteet ja mahdollisuudet energiantuotannossa

20.12.2022 Tällä hetkellä suurin piirtein 95 % eri prosesseissa käytetystä vedystä tuotetaan fossiilisen polttoaineen reformoinnilla, joka aiheuttaa noin kaksi prosenttia maapallon...
Tulevaisuus

Miksi aaltoenergian käyttö ei ole yleistynyt?

15.12.2022 Maapallosta noin 70 % on merta. Miksi aaltoenergiaa ei ole pystytty samaan tapaan hyödyntämään ja kaupallistamaan, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa?
Tulevaisuus

Hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskennan erot

15.9.2022 Yritykset ovat viime aikoina laajalla rintamalla tehneet ja teettäneet organisaatioidensa ja tuotteidensa hiilijalanjälkilaskentoja. Vaasan ammattikorkeakoulu on lähtenyt vastaamaan tähän yhteiskunnalliseen...