simulointi

Osaaminen

Sähköverkkomallin suunnittelun varmistaminen simulointiohjelman avulla 

15.8.2022 Sähköverkkomallin suunnittelussa kannattaa suunnitellut piirit mallintaa ja testata PSCAD-simulointiympäristössä virheiden välttämiseksi. Simulointi antaa luotettavasti ja havainnollistavasti osviittaa siitä, miten fyysiset...
Osaaminen

Simulaatio-opetus hoitotyön syventävissä opinnoissa

31.5.2022 Simulaatio-oppiminen on yksi keskeinen menetelmä hoitotyön koulutuksessa ja terveydenhuollon työntekijöiden osaamisen varmistamisessa, jotta potilasturvallisuus voidaan taata. Simulaatioiden avulla voidaan esimerkiksi...