kilpailukyky

Osaaminen

Palvelumuotoilu kilpailuetuna liiketoiminnassa

15.12.2023
Palvelumuotoilu ei ole vain trendi, vaan se edustaa fundamentaalista muutosta siinä, miten liiketoimintaa tulisi ajatella ja harjoittaa. Asiakaskeskeisyys, empatia ja...
Osaaminen

Mielikuvien vaikutus uudelleen positiointiin markkinoilla

13.10.2023
Yrityksen positio tarkoittaa yrityksen kilpailuasemaa markkinoilla. Positio perustuu potentiaalisten asiakkaiden mielikuviin yrityksestä. Helpoin tapa synnyttää mielikuvaa on tehdä se heti...