kuluttajat

Vaikuttavuus

Käytetyt vaatteet ja ostokäyttäytyminen

14.6.2024
Lilli Palmulan opinnäytetyössä ”Käytettyjen vaatteiden markkinat Suomessa ja Ruotsissa” käsiteltiin kuluttajien näkökulmasta käytettyjen vaatteiden suosiota ja niiden markkinoiden muuttumista. Tutkimus...