vuokratyö

Vaikuttavuus

Mielikuvat ja asenteet palvelualoilla työskentelevillä vuokratyötä kohtaan

28.11.2023
Vuokratyön historia ulottuu kauas ja sitä koskevat määräykset ovat vaihdelleet ajan saatossa. Vuokratyön luvanvaraisuudesta luovuttiin 1990-luvulla (Elomaa 2011, 9–10.) 2000-luvulla...