työterveys

Osaaminen

Moniammatillisen osaajayhteistyön kehittäminen työterveyden tiimeissä on jatkuvaa toimintaa

13.6.2022
Työterveyden moniammatillinen osaajayhteistyö edellyttää tiivistä yhteistyötä, hyvää töiden organisointia, aktiivista tiedottamista ja sujuvaa sähköisten työkalujen hallintaa. Moniammatillinen osaajayhteistyö koetaan toimivan...