Ihmisyys

Ihmisyys

Kohdennettu poikatyö syrjäytymisen ennaltaehkäisijänä

13.4.2023 Poikien ja miesten pahoinvointi on ilmiö, joka näyttäytyy eri osa-alueilla yhteiskunnassa. Poikien ja miesten haasteet näyttäytyvät koulussa pärjäämisessä, korkeakoulutukseen hakeutumisessa,...
Handitec Sundomissa.
Ihmisyys

Vaasan Handitec Oy ja antoisa yhteistyö

28.3.2023 Mahdollisimman hyvä arki toiminnan rajoitteista huolimatta apuvälineitä hyödyntäen tulee olla tavoitteena kaikessa ohjaamisessa sekä hoidon että palveluiden suunnittelussa. Osallistuminen omaan...
Ihmisyys

Muistisairaus ja ikääntyvä väestö – Miten vanhustyö saadaan houkuttelevaksi?

8.12.2022 Suomen väestö ikääntyy ja kuuluu nyt jo maailman vanhimpiin väestöihin (Muistiliitto, 2022). Noin kymmenen vuoden kuluttua suurin ikääntyneiden ryhmä tarkoittaa...
Ihmisyys

Rajoitteet ja tarpeet koulutuksessa ja arjessa tulee huomioida

1.12.2022 Ammattikorkeakoulu on koulu ihmisille, jotka haluavat opiskella laaja-alaisesti ja monipuolisesti. Koulujen opetustarjonta on laajaa ja sisältää perusopintoja, syventäviä opintoja, työharjoitteluita,...
Ihmisyys

Hyvinvointi – yhteistä ja sosiaalista

29.11.2022 Hyvinvointi on laaja käsite, joka koostuu monesta eri tekijästä kuten tulotasosta ja terveydestä mutta myös yhteisyyssuhteista ja itsensä toteuttamisesta. Sosiaali-...
Ihmisyys

Eläinavusteista toimintaa Vaasan vankilassa

11.4.2022 Eläinten hyödyntäminen sosiaalialan asiakaskentällä on vielä hyvin vähäistä, mutta toivottavasti tulevaisuudessa näemme eläimiä sosiaalialan ammattilaisen työparina yhä useammin. Eläinten hyödyntäminen...
Ihmisyys

Ajattele aivojasi – Mieti muistiasi

17.3.2022 Aivoviikkoa vietetään keväisin viikolla 11. Tämän vuoden teemana on: Ajattele aivojasi -mieti muistiasi (Muistiliitto 2022). Kampanjan aikana tiedotetaan aivoterveydestä -...
Ihmisyys

Millä tavoin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin suhtautuu psykiatrisista syistä toimintarajoitteisten ihmisoikeuksien rajoittamiseen?

17.3.2022 Mielenterveysongelmilla on yhteiskunnallisia vaikutuksia jokaisessa maailman maassa. Joskus henkilöiden, joilla on psykiatrinen diagnoosi, oikeuksia rajoitetaan. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kuitenkin tarkka,...
VAMKin päärakennus.
Ihmisyys

Mindfulness-harjoitusten positiivinen vaikutus työmotivaatioon

30.8.2021 Kesälomien jälkeen moni saattaa etsiä työmotivaatiota ja miettiä kuinka jaksaa parhaiten ja miten päästä taas työrytmiin kiinni? Mistä löytyy into...
Ihmisyys

Opettajien palaaminen lomalta työhön

11.8.2021 Työn kuormituksesta palautuminen ja työhön paluu on onnistunut, kun loman ja levon jälkeen fysiologiset voimavarat koetaan palautuneen ja työtekijä kokee...