laadunhallinta

Osaaminen

Laatumyönteinen korkeakoulukulttuuri

30.10.2023
Kansallinen koulutusten arviointikeskus, Karvi vastaa Suomessa korkeakoulujen koulutuksen arvioinnista. Karvi tuottaa toteuttamiensa auditointien ja arviointien lisäksi suosituksia korkeakoulujen laatu- ja...