topologia

Osaaminen

Moottorin tuen tulostus WAAM-tekniikalla

20.12.2021
EnergyVaasa 3D-center-hankkeen tuotekehityssprintissä suunniteltiin ja valmistettiin moottorin tukikappale. Komponentin vaatimukset määritteli Mikko Niemelä Wärtsilästä, mallinnuksesta ja topologian optimoinnista vastasi Etteplan...