mielikuvat

Osaaminen

Mielikuvien vaikutus uudelleen positiointiin markkinoilla

13.10.2023
Yrityksen positio tarkoittaa yrityksen kilpailuasemaa markkinoilla. Positio perustuu potentiaalisten asiakkaiden mielikuviin yrityksestä. Helpoin tapa synnyttää mielikuvaa on tehdä se heti...
Osaaminen

Työnantajamielikuvan ja työntekijäkokemuksen merkitys hoitoalalla

16.3.2023
Sosiaali- ja terveysalan palveluyritysten työnantajamielikuvalla on suuri merkitys työntekijöiden veto- ja pitovoimaan. Julkinen sektori on sote-palvelualan suurin työllistäjä, jossa työllistetään...
Vaikuttavuus

Arvojen merkitys ja viestinnän aitous korostuvat osaajista kilpailtaessa

22.12.2022
Kilpailu osaajista kovenee jatkuvasti ja työnantajat kilpailevat ihmisten huomiosta. Työnantajabrändin ja työnantajamielikuvan merkitys korostuu entisestään, kun organisaatiot houkuttelevat uusia osaajia...