mielikuvat

Osaaminen

Työnantajamielikuvan ja työntekijäkokemuksen merkitys hoitoalalla

16.3.2023
Sosiaali- ja terveysalan palveluyritysten työnantajamielikuvalla on suuri merkitys työntekijöiden veto- ja pitovoimaan. Julkinen sektori on sote-palvelualan suurin työllistäjä, jossa työllistetään...
Näkökulmia/Blogi

Huomioita brändin rakentamisesta

3.2.2023
Brändin rakentaminen on yksi keskeinen kilpailutekijä yrityksen liiketoiminnassa menestymisen kannalta. Onnistunut brändäys auttaa yritystä muun muassa erottumaan kilpailijoistaan, sitouttaa ja...
Vaikuttavuus

Arvojen merkitys ja viestinnän aitous korostuvat osaajista kilpailtaessa

22.12.2022
Kilpailu osaajista kovenee jatkuvasti ja työnantajat kilpailevat ihmisten huomiosta. Työnantajabrändin ja työnantajamielikuvan merkitys korostuu entisestään, kun organisaatiot houkuttelevat uusia osaajia...