asiakkaat

Tulevaisuus

Kuukausiautoilu: uusi haastaja perinteisille omistajuusvaihtoehdoille

31.5.2024
Autoilun eri omistajuusvaihtoehdot ovat muuttuneet vuosien varrella suuresti. Perinteisestä käteisostosta ollaan siirtymässä muihin vaihtoehtoihin, joissa suuret alkupääomat ovat pieniä. Kuukausi-...
Osaaminen

Asiakasymmärryksen merkitys lemmikkialan verkkokaupalle

7.5.2024
Tutkimus käsitteli asiakasymmärryksen merkitystä asiakaskokemuksen kannalta suomalaisen lemmikkialan yrityksen verkkokaupassa. Tutkimuksessa käytettiin määrällistä menetelmää hyödyntäen Google Forms -lomaketta, joka lähetettiin...
Vaikuttavuus

Itsepalveluasioinnin analysointi ja kehittäminen jäteasemilla Case Rosk’n Roll

4.3.2024
Liisi Kajaskari on tehnyt opinnäytetyön Länsi- ja Itä-Uudellamaalla toimivan jätehuoltopalveluyrityksen Rosk’n Rollin automaattijäteasemien ja vaarallisen jätteen konttien itsepalveluasioinnin kehittämisestä. Opinnäytetyössä...
Yhdessä

Asiakas- ja potilasturvallisuus osana YAMK-opintoja sosiaali- ja terveysalalla

15.9.2023
Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiassa 2022 – 2026 on linjattu yhteiseksi tavoitteeksi tuoda asiakas- ja potilasturvallisuus osaksi monialaista opetusta ja opetussuunnitelmia.  Asiakas-...