EU-direktiivit

Tulevaisuus

Mikä on NIS2-direktiivi?

19.12.2023
EU:ssa on määritetty yhdeksi toimenpiteeksi yhteisen korkeatasoisen kyberturvallisuudenvarmistaminen (verkko- ja tietoturvadirektiivi). Tämän saavuttamiseksi on perustettutietoturvaloukkauksiin reagoiva ryhmä CSIRT, joka on...