COVID-19

Osaaminen

Yleistä rahastosijoittamisesta sekä pandemian vaikutuksista rahastoihin

13.12.2023
Rahastosijoittaminen on saanut 2000-luvulla todella suurta suosiota, joka kasvoi vielä entisestään koronapandemian aikana. Tämä kasvanut suosio näkyy varsin hyvin Euroopassa,...
Osaaminen

Erikoissairaanhoidon lähiesimiesten kokemuksia muutosjohtamisesta COVID-19 pandemian aikana

8.6.2023
Terveydenhuollon erikoissairaanhoidossa työskentelevät lähiesimiehet joutuivat kohtaamaan moninaisia haasteita pandemian ajan lähiesimiestyössä. COVID-19 pandemia lisäsi päivittäisjohtamisen työmäärää. Muutoksessa onnistuakseen lähiesimies tarvitsee...
Tulevaisuus

Koronapandemian merkitys Vaasan liikuntapalveluihin sekä Vamian opiskelijoiden liikuntatottumuksiin

30.5.2023
Koronaviruspandemia vaikutti Vaasan kaupungin liikuntatoimiin. Valtion määräämillä rajoituksilla sekä ohjeistuksella aiheutettiin haasteita muun muassa liikuntapalveluiden tarjoamisessa. Rajoituksista tiedottaminen oli hankalaa,...