työhyvinvointi

Vaikuttavuus

Työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden yhteys

10.6.2024
Työhyvinvoinnilla ja työn tuottavuudella on tutkimusten mukaan selkeä yhteys, vaikka sen todistamiseen ei ole selkeitä mittareita. Työhyvinvoinnille on monenlaisia määritelmiä...
Vaikuttavuus

Tunneälykkään esihenkilötyön merkitys yrityksen taloudelliseen menestykseen

30.5.2024
Tunneälystä on tullut yksi ajankohtaisimmista ja keskeisimmistä esihenkilötyön elementeistä sosiaalisen aikakauden myötä. Perinteisetkään johtajan piirteet, kuten esimerkiksi hyvät organisointi- tai...
Vaikuttavuus

Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen menestykseen

28.5.2024
Työhyvinvointi on kokonaisuus, johon kuuluu työ, sen mielekkyys, terveys, turvallisuus, hyvinvointi sekä hyvin johdettu organisaatio. Työhyvinvointi näkyy ulospäin tyytyväisinä asiakkaina...
Yhdessä

Työhyvinvointia etsimässä ja löytämässä

24.10.2023
Uusi lukuvuosi käynnistyi elokuun taitteessa, kesälomat olivat takana ja olo oli palautunut. Kesä oli juuri sellainen, joka antaa voimia arkeen...
Osaaminen

Itseohjautuvuudella suuri merkitys etäjohtamisessa

12.6.2023
Etäjohtaminen on kasvava trendi ja digitalisoituva toimintaympäristö haastaa viestinnän ja johtamisen. Terveydenhuollon yksiköitä, joissa pienemmät yksiköt yhdistyvät suuremmiksi yksiköiksi, ja...
Yhdessä

Hyvinvoiva työyhteisö voimavaratekijänä Vaasan varhaiskasvatuksessa

14.4.2023
Varhaiskasvatuksessa on maanlaajuisesti kärsitty työntekijäpulasta, alan vetovoimaisuus on laskenut muun muassa työn kuormittavuuden sekä matalapalkkaisuuden vuoksi. Työntekijäpulan vuoksi olisi entistä...
Yhdessä

Kannustava johtaminen toimivan työyhteisön perustana

6.4.2023
Yrityksen keskeisin kilpailutekijä on sen osaaminen. Osaaminen muodostuu henkilökunnan toiminnan kautta. Jotta tämä voi toteutua, niin henkilökunnan hyvinvointiin tulee kiinnittää...
Yhdessä

Palautteen antamista hampurilaistekniikalla tai ilman

20.2.2023
Työterveyslaitoksen sivuilla on artikkeli palautteen antamisesta otsikolla ”Palaute on työelämän pienin suuri asia”. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen kertoo, että palautteen...
Osaaminen

Etätyöskentelyä halutaan kehittää Vaasan kaupungissa

10.1.2023
Koronapandemian vuoksi maailmanlaajuisesti henkilöstöä siirtyi suurissa määrin etätyöhön. Ennen kevättä 2020 Vaasan kaupungin työpaikoilla valmius ja käytännöt etätyöskentelyn suhteen olivat...
Yhdessä

Työhyvinvoinnin edistäminen ammattikorkeakoulussa

28.10.2022
Miten työyhteisössä luodaan työhyvinvointia edistävä ilmapiiri aidosti yksilöä ja hänen osaamistaan kunnioittaen? Miten henkilökunta motivoidaan ja sitoutetaan toimimaan yrittäjämäisesti kunkin...