3D-tulostus

Osaaminen

3D-tulostuksen hyödyntäminen opetuksessa

31.5.2023
Ainetta lisäävä valmistusmenetelmä Ainetta lisäävä valmistusmenetelmä, eli kansankielellä 3D-tulostus, on jatkuvasti suosiotaan kasvattava menetelmä valmistaa tuotteita. Perinteisen konepajateollisuuden lisäksi tämän...
Tulevaisuus

3D-tulostaminen teollisuusrobotilla, TB-RAM -hankkeen tulokset

21.12.2022
Nykyaikaiset tuotantoteknologiat automatisoituvat vauhdilla. Tämän hetken suurimpia megatrendejä ovat robotisaatio ja 3D-tulostus. Näiden kahden teknologian yhdistäminen on seuraava tuotantoteknologinen harppaus....