väittely

Osaaminen

Väittely työelämäntaitojen edistämisen keinona

15.3.2023
Väittelyillä on korkeakouluissa monessa muussa maassa pitkät perinteet, mutta Suomessa tätä ei juuri ole totuttu hyödyntämään. Väittely on ”rakenteeltaan ja...