johtaminen

Vaikuttavuus

Työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden yhteys

10.6.2024
Työhyvinvoinnilla ja työn tuottavuudella on tutkimusten mukaan selkeä yhteys, vaikka sen todistamiseen ei ole selkeitä mittareita. Työhyvinvoinnille on monenlaisia määritelmiä...
Vaikuttavuus

Tunneälykkään esihenkilötyön merkitys yrityksen taloudelliseen menestykseen

30.5.2024
Tunneälystä on tullut yksi ajankohtaisimmista ja keskeisimmistä esihenkilötyön elementeistä sosiaalisen aikakauden myötä. Perinteisetkään johtajan piirteet, kuten esimerkiksi hyvät organisointi- tai...
Vaikuttavuus

Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen menestykseen

28.5.2024
Työhyvinvointi on kokonaisuus, johon kuuluu työ, sen mielekkyys, terveys, turvallisuus, hyvinvointi sekä hyvin johdettu organisaatio. Työhyvinvointi näkyy ulospäin tyytyväisinä asiakkaina...
Osaaminen

Viestintäosaamisen merkitys etäjohtamisessa

27.3.2024
Viimeistään koronapandemia pakotti useat ihmiset omaksumaan nopeasti uudenlaiset työskentelymetodit ja monet siirtyivätkin työskentelemään etänä. Etätyö toi tullessaan uusia viestinnän sekä...
Tulevaisuus

Nuorten työntekijöiden pitovoimatekijät sosiaali- ja terveysalalla

25.3.2024
Kilpailu työntekijöistä etenkin sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla on tällä hetkellä kovaa. Työhyvinvointi sekä työn imu ovat pinnalla keskusteluissa nuorten työntekijöiden työhön...
Vaikuttavuus

Motivaatio työelämän vauhdittajana

25.3.2024
Motivaatio -sanaan törmää nykyään usein ja joka paikassa. Siitä kirjoitetaan lehdissä, sanan voi kuulla televisiosta ja lukea sosiaalisesta mediasta. Toisinaan...
Osaaminen

Kehityskeskustelu osana oppimaan oppimista EU:n osaamisen teemavuotena

14.12.2023
Työelämän kehittämiseen ja kehittymiseen vaikuttavat toimintaympäristössämme monet seikat, kuten esim. työ- ja elinkeinoelämän muutokset, väestön ikääntyminen, ilmastonmuutos ja talouden globalisaatio,...
Yhdessä

Laadunhallinta ja opetuksen kehittäminen ammattikorkeakoulussa

18.9.2023
Organisaation laatuun ja toiminnan kehittämiseen liittyvät toimenpiteet tai näitä määrittävät linjaukset kuten laatupolitiikka, laatujärjestelmä tai -käsikirja eivät yleisesti ottaen ole...
Vaikuttavuus

Kohti tehokkaampaa sisäistä raportointia: Raportoinnin työkalun kehittäminen

25.8.2023
Yrityksen sisäinen raportointi Pitkään jatkunut epävarma taloustilanne ja toimialoja koskevat rakennemuutokset ovat mutkistaneet liiketoiminnan ennustamista. Tämän vuoksi sisäinen raportointi ja...
Yhdessä

Kannustava johtaminen toimivan työyhteisön perustana

6.4.2023
Yrityksen keskeisin kilpailutekijä on sen osaaminen. Osaaminen muodostuu henkilökunnan toiminnan kautta. Jotta tämä voi toteutua, niin henkilökunnan hyvinvointiin tulee kiinnittää...