vaikuttavuus

Vaikuttavuus

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Vaasan ammattikorkeakoulussa

16.11.2020
Jokainen Vaasan ammattikorkeakoulun yhteisön jäsen sitoutuu omalta osaltaan edistämään yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta. Käymme aktiivista, kumppanuuteen perustuvaa vuoropuhelua pitkäaikaisten, sitoutuneiden...