viherrakentaminen

Tulevaisuus

Hulevesiselvitys asemakaavan tueksi

18.6.2024
Hulevesillä tarkoitetaan sade- ja lumen sulamisvesiä rakennetussa ympäristössä. Läpäisemätön pinta ja tiheästi rakennettu ympäristö synnyttävät paljon pintavaluntaa, joka voi aiheuttaa...
Tulevaisuus

Uusiomateriaalien käyttö on tärkeä osa viherrakentamisen tulevaisuutta

17.6.2024
Uusiomateriaaleja hyödyntämällä pystytään toteuttamaan kiertotalouden periaatteita ja edistämään kestävän kehityksen tavoitteita. Niiden avulla vähennetään neitseellisten materiaalien käytön tarvetta, edistetään materiaalitehokkuutta...