Osaaminen

Osaaminen

Sähköverkkomallin suunnittelun varmistaminen simulointiohjelman avulla 

15.8.2022 Sähköverkkomallin suunnittelussa kannattaa suunnitellut piirit mallintaa ja testata PSCAD-simulointiympäristössä virheiden välttämiseksi. Simulointi antaa luotettavasti ja havainnollistavasti osviittaa siitä, miten fyysiset...
Osaaminen

Moniammatillisen osaajayhteistyön kehittäminen työterveyden tiimeissä on jatkuvaa toimintaa

13.6.2022 Työterveyden moniammatillinen osaajayhteistyö edellyttää tiivistä yhteistyötä, hyvää töiden organisointia, aktiivista tiedottamista ja sujuvaa sähköisten työkalujen hallintaa. Moniammatillinen osaajayhteistyö koetaan toimivan...
Osaaminen

Simulaatio-opetus hoitotyön syventävissä opinnoissa

31.5.2022 Simulaatio-oppiminen on yksi keskeinen menetelmä hoitotyön koulutuksessa ja terveydenhuollon työntekijöiden osaamisen varmistamisessa, jotta potilasturvallisuus voidaan taata. Simulaatioiden avulla voidaan esimerkiksi...
Osaaminen

Johdon vastuut osakeyhtiössä

30.5.2022 Osakeyhtiölailla 624/2006 (OYL) säädetään osakeyhtiön toimielimistä ja niiden vastuista. Johdon tehtävä on yksiselitteinen. OYL:n 1:8 §:ssä on säännös, joka velvoittaa...
Osaaminen

Kulttuurihyvinvointi ammattikorkeakoulussa työelämäyhteistyönä

19.5.2022 Kulttuurihyvinvointi ja sen ymmärtäminen, kokeminen ja tuottaminen on merkityksellistä ja osa palauttavaa arkipäivää kaikille, asiakkaille, potilaille, työntekijöille sekä yhteisöille. Tutustu...
Osaaminen

Z-sukupolvi markkinoinnin asiakaskohderyhmänä

19.5.2022 Eri sukupolvet ostavat eri tavalla niin verkossa kuin kivijalkakaupassakin ja arvostavat erilaisia asioita markkinoinnissa. Luottamus brändiin rakentuu eri aspekteista ja...
Osaaminen

Esihenkilötyössä esiintyvän psykososiaalisen kuormituksen selvittämisessä ja työterveyshuoltoyhteistyössä puutteita lähes joka kolmannella työpaikalla!

17.5.2022 Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK:n opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, toimitaanko työpaikoilla työturvallisuuslain mukaisesti, kun esihenkilöiden psykososiaalista...
Osaaminen

Aineettoman pääoman tunnistaminen ja johtaminen pk-yrityksissä

10.5.2022 Aineeton pääoma ja siihen liittyvien oikeuksien tilanne on saanut huomiota, Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt Aineettomien oikeuksien strategian (IPR-strategia) TEM066:00/2021...
Osaaminen

Talotekniikkasertifikaatin vaatimuksen sähköalan yritykselle – kilpailutekijä vai välttämättömyys?

3.5.2022 Talotekniikkasertifikaatti? Talotekniikkasertifikaatti on suhteellisen uusi Seti Oy:n tarjoama sertifikaatti talotekniikan urakointiyrityksille. Sertifikaatti on vapaaehtoinen urakointiyrityksille tarkoitettu työkalu millä voidaan osoittaa...
Osaaminen

Tulevaisuuden osaaminen

2.5.2022 Työvoimapula on ollut keskustelun keskiössä jo huomattavan pitkän ajan. Muistini mukaan tämä keskustelu alkoi jo 1990-luvulla ja tänään työvoimapula näyttäisi...