Osaaminen

Osaaminen

Keskisuurten kulutuspisteiden kysyntäjousto

18.12.2023
Sähköverkossa kulutuksen ja tuotannon tulee aina vastata toisiaan. Jos näin ei ole, verkko romahtaa. Perinteisesti sähkön tuotantoa on säädetty vastaamaan...
Osaaminen

Palvelumuotoilu kilpailuetuna liiketoiminnassa

15.12.2023
Palvelumuotoilu ei ole vain trendi, vaan se edustaa fundamentaalista muutosta siinä, miten liiketoimintaa tulisi ajatella ja harjoittaa. Asiakaskeskeisyys, empatia ja...
Osaaminen

Kehityskeskustelu osana oppimaan oppimista EU:n osaamisen teemavuotena

14.12.2023
Työelämän kehittämiseen ja kehittymiseen vaikuttavat toimintaympäristössämme monet seikat, kuten esim. työ- ja elinkeinoelämän muutokset, väestön ikääntyminen, ilmastonmuutos ja talouden globalisaatio,...
Osaaminen

Liikunta varhaiskasvatuksessa ja sen laajempi hyöty

14.12.2023
Liikunta on tärkeä osa lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) liikuntasuositusten mukaan lasten tulisi liikkua...
Osaaminen

Yleistä rahastosijoittamisesta sekä pandemian vaikutuksista rahastoihin

13.12.2023
Rahastosijoittaminen on saanut 2000-luvulla todella suurta suosiota, joka kasvoi vielä entisestään koronapandemian aikana. Tämä kasvanut suosio näkyy varsin hyvin Euroopassa,...
Osaaminen

Instagramin hyödyntäminen brändin rakentamisessa

13.12.2023
Brändi on muutakin, kuin pelkkä visuaalinen ilme. (Vierula 2021, 178.) Brändin rakentaminen vaatii yritykseltä pitkäjänteisyyttä, suunnitelmallisuutta, sekä työntekijöiden sitoutuvuutta ja...
Osaaminen

Kirjakaupan tuote-esillepanot ja niiden vaikutus asiakkaaseen

13.12.2023
Kirjakaupassa tehdään monenlaisia tuote-esillepanoja riippuen esimerkiksi vuodenajasta tai meneillään olevasta sesongista. Kirjaesillepanot koostuvat yleensä mielenkiintoisista ja paljon odotetuista uutuuksista. Uutuuskirjojen...
Osaaminen

Miten markkinointiviestintä tulisi näkyä sosiaalisessa mediassa, kun markkinoidaan palveluyritystä?

7.12.2023
Markkinointi on terminä hyvin laaja, mutta tärkeimpänä seikkana markkinointi on myynninedistämistä. Nykypäivänä valtaosa yritysten ja organisaatioiden markkinointiviestinnästä on keskitetty sosiaalisen...
Photo by Richard Ciraulo on Unsplash
Osaaminen

Sponsorisopimuksen rakentaminen jääkiekkoseuralle

7.12.2023
Artikkelissa esitellään tiiviissä paketissa rakenne, jolla sponsorisopimus jääkiekkoseuralle yleensä solmitaan. Artikkelin avulla lukija saa käsityksen sponsorisopimuksen rakenteen eri vaiheista, sekä...
Osaaminen

Onnistunut perehdytys sujuvoittaa työn alkua, sitouttaa työntekijän ja lisää opiskelijan itsevarmuutta

29.11.2023
Lastensuojelun yksiköissä, kuten muissakin sosiaali- ja terveysalan toimipaikoissa, on ollut jo pidempään havaittavissa vaikeutta saada osaavaa ja sitoutunutta henkilökuntaa. Työ-...