sosiaalinen media

Osaaminen

Instagramin hyödyntäminen brändin rakentamisessa

13.12.2023
Brändi on muutakin, kuin pelkkä visuaalinen ilme. (Vierula 2021, 178.) Brändin rakentaminen vaatii yritykseltä pitkäjänteisyyttä, suunnitelmallisuutta, sekä työntekijöiden sitoutuvuutta ja...
Osaaminen

Miten markkinointiviestintä tulisi näkyä sosiaalisessa mediassa, kun markkinoidaan palveluyritystä?

7.12.2023
Markkinointi on terminä hyvin laaja, mutta tärkeimpänä seikkana markkinointi on myynninedistämistä. Nykypäivänä valtaosa yritysten ja organisaatioiden markkinointiviestinnästä on keskitetty sosiaalisen...
Blogi

Sosiaalinen media markkinointiviestintäkanavana

1.12.2023
Ella Tekoniemi laati opinnäytetyössään markkinointisuunnitelman toimeksiantajayritykselle, hevostarvikkeiden verkkokaupalle HevosOnnille. Työn teoriaosassa käsiteltiin markkinointiviestinnän ja brändin lisäksi sosiaalista mediaa. Työn tavoitteena...
Osaaminen

Sosiaalinen myynti korkeakouluopettajan työelämäosaamisen ja yritysyhteistyöprojektien edistäjänä

1.10.2021
Artikkelissa tarkastellaan sosiaalista myyntiä, social selling, osana korkeakouluopettajan työelämäosaamisen markkinoimista, tavoitteena henkilöbrändin kehittäminen ja tätä kautta yritysyhteistyöprojektien myyminen. Kirjoituksessa pohditaan...