Näkökulmia/Blogi

Asiantuntijablogissa julkaistaan ajankohtaisia kirjoituksia henkilökohtaisella otteella. Blogissa käsitellään esimerkiksi VAMKin toimintaa, kuten oppimista tai tutkimusta, tai toimintaympäristöön ja kumppaneihimme liittyvä teemoja. Blogin tarkoituksena on yleistajuisen tiedon levittämisen lisäksi laatia tilannekuvaa ja analysoida erityisesti VAMKin kehitystrendejä ja myös nostaa uusia teemoja yleiseen keskusteluun.

Näkökulmia/Blogi

Huomioita brändin rakentamisesta

3.2.2023 Brändin rakentaminen on yksi keskeinen kilpailutekijä yrityksen liiketoiminnassa menestymisen kannalta. Onnistunut brändäys auttaa yritystä muun muassa erottumaan kilpailijoistaan, sitouttaa ja...
Ihmiset ovat kokoontuneet toimistossa pöydän ympärille keskustelemaan ja ideoimaan yhdessä.
Näkökulmia/Blogi

Liiketoimintamuotoilulla käänteentekevään muutokseen

12.1.2023 Liiketoimintamuotoilu on kokonaisvaltainen ja asiakaslähtöinen lähestymistapa yrityksen kehittämiseen, joka tukee strategiatyötä ja uudistumista muotoilun keinoin. Sen ytimessä ovat empatia ja...
Näkökulmia/Blogi

Kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden vuodenkierto – talvi

22.12.2022 Samoin kuin koko ammattikorkeakoulun toimintaa, myös kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden työtä määrittää osaltaan akateeminen lukuvuosi alkamis- ja päättymispäivämäärineen. Jotta työnkuvan voisi kokonaisuudessaan...
Näkökulmia/Blogi

Valmiusasioita on harjoiteltava

22.12.2022 Viimeisten vuosien tapahtumat ovat nostaneet valmiusasiat ja erilaisiin riskeihin varautumisen aivan uuteen mittakaavaan. Koronaepidemia, maailman laajuiset kriisit ja uhat sekä...
Näkökulmia/Blogi

Vinkkejä asiantuntijaviestintään

22.12.2022 Kirjoitimme artikkelissamme Arvojen merkitys ja viestinnän aitous korostuvat osaajista kilpailtaessa kuinka merkittävä rooli organisaation työntekijöiden viestinnällä on työnantajakuvaa rakennettaessa. Jokainen...
Näkökulmia/Blogi

Osallistutaanko armeijan kutsuntoihin?

22.12.2022 Kutsunnat lyhyesti Nuori on velvollinen osallistumaan kutsuntoihin sinä vuonna, kun hän täyttää 18 vuotta.  Kutsunnat perustuvat asevelvollisuuslakiin. Kutsuntatilaisuudessa nuorelta tarkistetaan henkilötiedot,...
Näkökulmia/Blogi

Iso-Britannian merituulivoima

20.12.2022 Miksi Iso-Britannia on paikkana hyvä? Iso-Britannialla on Euroopan paras sijainti merituulivoimalle ja yksi parhaimmista maailmassa. Merituulivoiman osuus Iso-Britannian sähkönjakelusta on...
Näkökulmia/Blogi

Kiitollisuudella uuteen työvuoteen?

16.12.2022 Vuosi lähestyy loppuaan. Oletko miettinyt, mistä sinä olet työssäsi tänä vuonna erityisesti kiitollinen? Tämä blogikirjoitus koostuu kiitollisuuden aiheistani, joita olen...
Näkökulmia/Blogi

Vesivoiman tulevaisuus

15.12.2022 Pahimmassa tapauksessa vesivoimaa ei pystytä tulevaisuudessa edes käyttämään tietyillä alueilla, koska tarpeeksi suuria vesistöjä ei vain enää ole. Kuivuus johtaa...
Näkökulmia/Blogi

Lääkelaskennan oppimisen ja opetuksen haasteita sosiaali- ja terveysalalla

15.12.2022 Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan sekä sosionomin ammatilliseen osaamiseen sisältyy lääkehoidon ja lääkelaskujen hallinta. Sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla lääkehoidon osaamisvaatimuksia on enemmän kuin sosionomeilla. Turvallinen...