Competence

Uncertainties in Wind Energy Production

12.6.2024
Introduction The estimation of annual wind energy production is a critical component in determining the project finance of wind turbines....
Näkökulmia

Valmennus ja mentorointi yrittäjän apuna

11.6.2024
Yrittäjyys on merkittävä osa Suomen taloutta. Erityisen merkittäviä ovat pk-yritykset, sillä ne työllistävät moninkertaisesti ihmisiä verrattuna suuriin yrityksiin. Lisäksi kaikista...
Tulevaisuus

Digitaalisen Helppari-sovelluksen vaikutukset ja kehitysmahdollisuudet Vaasan Keskussairaalan Skopiayksikössä

11.6.2024
Digitaalinen terveydenhuolto edustaa laajempaa yhteiskunnallista muutosta, joka luo sekä mahdollisuuksia että haasteita. Sen tehokas hyödyntäminen terveydenhuollossa edellyttää paitsi teknisiä ratkaisuja...
Osaaminen

Ostoreskontran prosessien automatisoinnin mahdollisuudet energia-alan suuryrityksessä

11.6.2024
Taloushallinto on kriittinen osa yrityksen toimintaa. Koska se ei suoraan tuota liikevaihtoa, voidaan sitä usein pitää pelkkänä kuluerällisenä tukitoimintona. Tästä...
Manuaalista laserihitsausta G-Weike laitteella, jossa hitsauspistoolista suunnattu lasersäde kuumentaa levyn sulattaen sen. Kuvassa valkoinen hanskakäsi tukee hitsattavia ohuita metallilevyjä, jotka ovat hieman leveämpiä kuin sormi. Hitsauskipinät heijastuvat metallisesta työpöydästä.
Näkökulmia

Ohutlevyjen manuaalisen laserhitsauksen turvallisuus

10.6.2024
Tuomo Tammelan opinnäytetyössä tarkastellaan ja tutkitaan manuaalisen laserhitsauksen soveltumista ohutlevyjen hitsaamisessa sekä turvallisuusnäkökohtien arviointia VAMM Steel Oy:n hitsaustyöpisteelle. Toimeksiantona oli...
Vaikuttavuus

Työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden yhteys

10.6.2024
Työhyvinvoinnilla ja työn tuottavuudella on tutkimusten mukaan selkeä yhteys, vaikka sen todistamiseen ei ole selkeitä mittareita. Työhyvinvoinnille on monenlaisia määritelmiä...
Tulevaisuus

Kuukausiautoilu: uusi haastaja perinteisille omistajuusvaihtoehdoille

31.5.2024
Autoilun eri omistajuusvaihtoehdot ovat muuttuneet vuosien varrella suuresti. Perinteisestä käteisostosta ollaan siirtymässä muihin vaihtoehtoihin, joissa suuret alkupääomat ovat pieniä. Kuukausi-...
Yhdessä

Yhteisöllisyys luodaan yhdessä

31.5.2024
Yhteisöllisyys on käsite, joka nousee esiin lähes aina kun puhutaan tiimien työhyvinvoinnista ja sen mahdollisesta puutteesta. Yleistyneen etätyöskentelyn myötä yhteisöllisyyden...
Vaikuttavuus

Tunneälykkään esihenkilötyön merkitys yrityksen taloudelliseen menestykseen

30.5.2024
Tunneälystä on tullut yksi ajankohtaisimmista ja keskeisimmistä esihenkilötyön elementeistä sosiaalisen aikakauden myötä. Perinteisetkään johtajan piirteet, kuten esimerkiksi hyvät organisointi- tai...
Näkökulmia

GNS3 opetuskäytössä

30.5.2024
Aikaisemmassa artikkelissa toin esille GNS3 -verkkosimulaattorin. Ajatuksena oli ottaa se opetuskäyttöön ”katsotaan miten käy” -tyyliin. Toki olin testannut työkalua ja...