Näkökulmia

Sosiaalisen median viestintä ja markkinointi Veikkausliigaseuroissa sponsoroinnin näkökulmasta

20.6.2024
Tutkimuksen aiheena oli, miten Veikkausliigan seurat hyödyntävät sosiaalista mediaa sponsoroinnissa. Tutkimus toteutettiin Microsoft Forms -kyselyllä, johon vastasi kuusi eri Veikkausliigaseurojen...
Osaaminen

Pohjakuonan ja tuhkan käyttö maarakentamisessa

20.6.2024
Tässä ympäristöteknologian insinööriopintojen geotekniikan kurssin harjoitus-työhön liittyvässä artikkelissa tarkastellaan pohjakuonan ja tuhkan käyttö maanrakentamisessa. Kurssiin liittyvät kolme muuta artikkelia käsittelevät...
Osaaminen

Pk-elintarvikeyritysten kansainvälistyminen Ruotsin markkinoille

20.6.2024
Ruotsi on aina ollut suomalaisille yrityksille tärkeä ja usein ensimmäinen kohde, kun yritys pohtii toiminnan laajentamista eli kasvua viennin kautta....
Osaaminen

Kansainvälinen opiskelijavaihto valttikorttina työelämässä

19.6.2024
Kansainvälinen osaaminen, kuten kielitaito ja kulttuurinen herkkyys ovat nostattaneet painoarvoa globalisoituvassa Suomessa. Nykypäivän työmarkkinoilla kansainvälistä kokemusta arvostetaan yhä enemmän. Kansainvälinen...
Tulevaisuus

Uusiomateriaalit vesihuoltorakentamisessa: ympäristöystävällisillä vaihtoehdoilla kustannussäästöjä

19.6.2024
Vesihuoltorakentamisessa korostuu yhä enemmän kestävien ja ympäristöystävällisten ratkaisujen tarve. Siirtyminen perinteisistä materiaaleista uusiutuviin materiaaleihin on noussut merkittävään rooliin ympäristötietoisuuden kasvaessa....
Osaaminen

Sosiaalisen median markkinointi remonttipalveluyrityksessä

19.6.2024
Nykypäivänä sosiaalinen media (some) on koko ajan enemmän pinnalla kuluttajien lisäksi myös yrityksissä. Suurin osa suomalaisista käyttää somea päivittäin. Sosiaalisen...
Vaikuttavuus

Tiimiyrittäjyys osana ammattikorkeakouluopintoja

19.6.2024
Tämän artikkelin tarkoituksena tarkastella BusinessFactory yrittäjyyden oppimisympäristön kehittymistä Esihautomotyyppisestä toiminnasta hautomotoimintaan. Olen jakanut tämän kehityskaaren seitsemään (7) vaiheeseen. Kunkin vaiheen...
Yhdessä

Erityistä suojelua tarvitsevien tulevaisuususkon tukeminen yhteisopettajuuden keinoin

18.6.2024
Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkö on ollut mukana toteuttamassa 5 opintopisteen laajuista Introduction to Health Care and Social Services...
Osaaminen

Betonimurskeen hyötykäyttö maarakentamisessa

18.6.2024
Betoni on käytetyin rakennusmateriaali ja sen pääraaka-aineita ovat sementti, vesi ja kiviaines. Betonissa käytetään lisäksi erilaisia seos- ja lisäaineita tuomaan...
Osaaminen

Rekrytointimarkkinointi TikTokissa

18.6.2024
Tutkimus osoitti, että TikTok vaikuttaa suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden rekrytointimarkkinointiin. Kyselyyn osallistuneet Z-sukupolven edustajat suosivat työnhaussa Instagramia ja TikTokia perinteisten kanavien sijaan....