Vamk Master School – Toiseksi arvostetuin Suomessa

Master Schoolin koulutuksissa opiskelijat pääsevät pohtimaan, kehittämään ja ratkaisemaan todellisia työelämän ongelmia. Opintojaksot tuovat mukanaan uusia näkökulmia. Koska kaikki ovat jo keränneet kokemusta työelämästä runsaastikin, moniammatillinen opiskelijaporukka oppii toisiltaan valtavasti. Opinnoissa ohjaavat opettajat ovat alansa huippuasiantuntijoita ja todella innostuneita työroolistaan.

TEKSTI | Piia Uusi-Kakkuri
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023053050374

Viime vuonna valmistuneet opiskelijat olivat todella tyytyväisiä opintoihinsa, heidän arviointinsa nostivat VAMKin Master Schoolin Suomen 2. parhaaksi. Erityisen tyytyväisiä he olivat luontevaan yhteistyöhön opettajien kanssa sekä asiantuntevaan opetukseen sekä joustavuuteen, joka mahdollisti opintojen yhdistämisen muuhun elämään. Kehittämiskohteena oli esimerkiksi uraohjaus, ja tähän VAMK onkin jo panostanut uudella ura- ja rekrytointiasiantuntijapalvelulla. Toisissa koulutuksissa kansainvälisyys on selkeä vahvuus ja toisissa taas selkeä kehityskohde. (Vipunen, 2022.) Nykyiset opiskelijat nostivat viimeisimmässä kyselyssä samoja vahvuuksia esille, myös hybridiosallistumisen mahdollisuutta arvostettiin. NPS eli suositteluluku oli huikeat 63. (Tutka, 2023.)

Kehitys on käynnissä

VAMK kehittyy ja kehittää jatkuvasti ja uuden YAMK-koordinaattorin roolin johdolla olemme lähteneet selvittämään millaiset asiat ovat tärkeintä kehittää ja miten. Tarpeellista on myös ollut näissä koulutuksissa ohjaavien kohtaamiset, osaamisen jakaminen ja yhteinen ideointi eri teemojen äärellä. Kehittämisen ytimessä on joka tutkinnon ryhmänohjaajista muodostettu nyrkki. Samaan aikaan myös kansallisella tasolla on aloitettu sama selvittämis- ja kehittämistyö. Master-koulutuskehittämisfoorumissa ovat mukana lähes kaikki Suomen ammattikorkeakoulut, ja yksi foorumin tavoitteista on nostaa YAMK-koulutusten tunnettuutta.

Ensimmäisen vuoden kehityskohteiksi valikoitui opetussuunnitelmien tarkastelu. Joissakin koulutusohjelmissa oli todettu, että opiskelijoiden TKI-osaaminen vaati kohennusta, sillä opinnäytetyö on laaja projekti, jossa näitä taitoja erityisesti tarvitaan. Tähän haettiin yhdessä päivitystä, kuin myös muutamien moniammatillisten synergiaetujen löytämistä opintosuunnitelmiin.

Tavoitteena työelämä- ja opiskelijalähtöinen opinnäytetyö

Opinnäytetyö on Master School -opiskelijalle upea mahdollisuus kehittää omaa osaamista ja valmiutta haastaviin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Opiskelija pääsee soveltamaan tutkimustietoa ja erittelemään ja kehittämään työelämän ongelmia valituilla menetelmillä. On siis tärkeää, että meillä on mahdollisimman opiskelija- ja työelämälähtöiset ohjeet ja prosessi. Opinnäytetyöprosessin kehittäminen todettiin kevään prioriteetiksi Master School kehittämisen osalta. Tämä tarve koski myös AMK-opinnäytetyötä.  Uudistuksissa ohjeita on päivitetty, opinnäytetyön pisteet ja prosessia pilkottu, prosessiin on tehty pieniä mutta merkittäviä muutoksia: loppuvaiheen opponoinnit poistettiin ja tulokset suositellaan esitettäväksi toimeksiantajalle.

Tärkeä muutos on myös mahdollisuus julkaista VAMKin Energiaa-verkkolehdessä asiantuntijablogikirjoitus. Tämä on erinomainen tapa tuoda omalle kehittämistyölle ja osaamiselle näkyvyyttä, sekä lisämerkinnän ansioluetteloon: työnantajat arvostavat kirjallisia viestintätaitoja. Tämä steppi katsotaan aina yhdessä ohjaajan kanssa ja myös ohjaaja osallistuu julkaisun tekemiseen.  Ensi syksynä aloitamme erityisesti Master School -opiskelijoille suunnatut opparityöpajat, josta saa normaalin ohjauksen lisäksi tukea ohjaajilta ja tiedekirjaston informaatikoilta.

Avaa ovi uusiin mahdollisuuksiin

Vamkissa on tällä hetkellä 10 erilaista YAMK-koulutusta ja niissä opiskelee aktiivisena yli 300 opiskelijaa. Koulutuksista suurin osa järjestetään hybridinä tai täysin etänä ilta- ja viikonloppupainotteisesti. Toisaalta lähipäiviä kampuksellakin arvostetaan edelleen, niissä pääsee irrottautumaan työstä ja muusta arjesta kokonaan. Koulutuksista kolme on englanniksi. Meille on helppo hakea, kahden vuoden työkokemus todennetaan työtodistuksilla ja aiempi koulutus todistuksella tai opintorekisteriotteella. Hakemukseen liitetään myös lyhyt video, jossa kerrotaan muun muassa omasta osaamisesta ja opinnäytetyöideasta. Toivottavasti tapaamme!

Aiheeseen liittyvää