opiskelijat

Vaikuttavuus

Tiimiyrittäjyys osana ammattikorkeakouluopintoja

19.6.2024
Tämän artikkelin tarkoituksena tarkastella BusinessFactory yrittäjyyden oppimisympäristön kehittymistä Esihautomotyyppisestä toiminnasta hautomotoimintaan. Olen jakanut tämän kehityskaaren seitsemään (7) vaiheeseen. Kunkin vaiheen...
Yhdessä

Erityistä suojelua tarvitsevien tulevaisuususkon tukeminen yhteisopettajuuden keinoin

18.6.2024
Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkö on ollut mukana toteuttamassa 5 opintopisteen laajuista Introduction to Health Care and Social Services...
Osaaminen

Rekrytointimarkkinointi TikTokissa

18.6.2024
Tutkimus osoitti, että TikTok vaikuttaa suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden rekrytointimarkkinointiin. Kyselyyn osallistuneet Z-sukupolven edustajat suosivat työnhaussa Instagramia ja TikTokia perinteisten kanavien sijaan....
Osaaminen

Kahoot!:a korkeakouluun?

20.5.2024
Millä motivoida työelämän tulevat koodarit koodaamaan? Tämä kysymys on ollut ainakin sähkö- ja tietotekniikkaosaston kahvipöytäkeskusteluissa pitkään esillä. Osa opiskelijoista ei...
Ihmisyys

Erityisen tuen tarpeiden ymmärtäminen: Opiskelijoiden yksilölliset lähtökohdat keskiössä

13.5.2024
Johdanto Tässä artikkelissa korostetaan opiskelijoiden yksilöllisten lähtökohtien merkitystä erityisen tuen ymmärtämisessä ammattikorkeakouluopetuksessa. Artikkelissa käsitellään, miten erityistä tukea määritellään ja järjestetään...
Kuva pöydän ääressä istuvista naisista.
Osaaminen

Geneeriset taidot osana korkeakouluopiskelua

2.4.2024
Geneeriset taidot ovat olennainen osa nykypäivän osaamista ja työelämätaitoja. Tässä artikkelissa tarkastellaan geneeristen taitojen merkitystä korkeakouluopetuksessa sekä keinoja niiden tunnistamiseen...
Ihmisyys

Perhemyönteinen työ- ja opiskeluympäristö yhteisön hyvinvointia tukemassa

13.2.2024
Työelämä on jo pitkään ollut murroksessa, jota menneet koronavuodet ovat vauhdittaneet entisestään. Työ- ja opiskeluelämään sisältyy yhä enenevissä määrin odotuksia...
Osaaminen

Onnistunut perehdytys sujuvoittaa työn alkua, sitouttaa työntekijän ja lisää opiskelijan itsevarmuutta

29.11.2023
Lastensuojelun yksiköissä, kuten muissakin sosiaali- ja terveysalan toimipaikoissa, on ollut jo pidempään havaittavissa vaikeutta saada osaavaa ja sitoutunutta henkilökuntaa. Työ-...
Osaaminen

Vaatimuksien asettaminen ja opiskelijan sitoutuminen korkeakouluopinnoissa

31.10.2023
Artikkelin kirjoittajien kokemus omassa työssä Opettajan työn ydin on opettaminen ja opiskelijakontakti. Tärkeimpänä koemme, että haluamme luoda psykologisesti turvallisen ja...
Opiskelijoita pöydän ääressä täyttämässä Tiitus-profiileitaan
Ihmisyys

Uusi työnhakusovellus houkuttelee opiskelijoita työelämään

31.8.2023
Opiskelijoiden työllistyminen koulun ohella on lisääntynyt huomattavasti. Vastikään Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tietoon tullut Tiitus -sovellus helpottaa heitä työnhaussa. Opiskelijoiden verkostoituminen...