opiskelijat

Yhdessä

Opiskelijoiden osallistaminen ja osallisuuden varmistaminen ammattikorkeakoulun kontekstissa

15.12.2022 Osallisuudesta puhutaan nykyään paljon ja sen merkitys koetaan yhä tärkeämmäksi. Osallisuuden avulla voidaan yhtäältä luoda parempia ja toimivampia yhteisöjä, toisaalta...
Näkökulmia/Blogi

Lääkelaskennan oppimisen ja opetuksen haasteita sosiaali- ja terveysalalla

15.12.2022 Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan sekä sosionomin ammatilliseen osaamiseen sisältyy lääkehoidon ja lääkelaskujen hallinta. Sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla lääkehoidon osaamisvaatimuksia on enemmän kuin sosionomeilla. Turvallinen...
Näkökulmia/Blogi

Lunttaa luvan kanssa

15.12.2022 Wikipedia kertoo lunttilapun olevan sellainen, johon kootaan kokeeseen tai tenttiin tarvittavat olennaisimmat asiat, jota käytetään lunttaamiseen. Lunttaamisen ajatellaan olevan vilpillistä....
Yhdessä

Opiskelijoiden osallistaminen opintojaksojen suunnitteluun ja kehittämiseen

2.12.2022 Voisiko korkeakouluopiskelijoita saada motivoituneemmiksi antamalla heille vastuuta ja vapautta opintojaksoilla toteutettaviin työelämäyhteistyöprojekteihin? Voisiko opiskelijoita osallistaa opintojaksojen suunnitteluun ja antaa opiskelijoiden...
Näkökulmia/Blogi

Kiertotalous ja korkeakouluopinnot tutuksi – Lyseon lukiolaisten ja VAMK:n ympäristöteknologian opiskelijoiden työpajapäivä 24.3.2022

31.10.2022 Vaasan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian opiskelijaryhmät järjestivät Vaasan Lyseon lukiolaisille työpajailtapäivän torstaina 24.3.2022. Kyseisellä viikolla juhlittiin kansainvälistä vesiviikkoa ja Lyseon lukiossa torstain...
Yhdessä

Maahantulon sujuvoittaminen ja haasteet kv-hakijan näkökulmasta

12.10.2022 Nykyisessä hallitusohjelmassa on useita viittauksia siihen, että ulkomaalaisten työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoon liittyviä menettelytapoja tulisi kehittää. Uusien opiskelijoiden maahantuloa...
Osaaminen

Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia oppimisesta digitaalisesta oppimisympäristöstä

10.10.2022 Koronavirukset ovat joukko viruksia, jotka tavallisesti aiheuttavat lievän hengitystietulehduksen. Ihmiselle uusi koronavirus alkoi 12/2019 Kiinan Wuhanista, joka saattaa aiheuttaa vakavaa...
Näkökulmia/Blogi

Digiloikka etäopetukseen

20.9.2022 Koronan alettua keväällä 2020 muuttui opetusympäristö kerta heitolla. Monille opettajille tuttu ja turvallinen lähiopetusympäristö luokkahuoneessa vaihtui kotitoimistoksi. Siirryttiin Zoomin ja...
Näkökulmia/Blogi

Vihdoinkin arvostusta

6.9.2022 Ammattikorkeakoulut ovat maksaneet vuosittain noin kymmenen miljoonaa euroa harjoittelumaksuja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelumaksuista. Budjettiriihessä päätettiin viime viikolla, että näiden...
Näkökulmia/Blogi

Gemeinsam sind wir stark! – Yhdessä olemme vahvoja!

5.5.2022 Huhtikuun viimeisellä viikolla ryhmä VAMK:n sosionomi -opiskelijoita matkusti Saksaan Vechtan kaupunkiin osallistumaan kansainväliselle opintoviikolle yhdessä Saksan (Vechta), Belgian (Thomas More)...