monikielisyys

Osaaminen

Kohti monikielistä työelämää – På väg ut i det flerspråkiga arbetslivet

16.1.2023 Monikielisyys on osa työelämää. Kielitaitovaatimukset vaihtelevat eri aloilla ja eri työtehtävissä. Tässä artikkelissa keskitytään ruotsin opintoihin ammattikorkeakoulussa ja erityisesti VAMKissa...
Näkökulmia/Blogi

Opiskelijoita ja henkilökuntaa eri maista: Monikielisyys ammattikorkeakouluarjessa

8.9.2022 ”Me kaikki voimme toimia treenikaverina ja valmentajana.”