monikielisyys

Osaaminen

Kohti monikielistä työelämää – På väg ut i det flerspråkiga arbetslivet

16.1.2023
Monikielisyys on osa työelämää. Kielitaitovaatimukset vaihtelevat eri aloilla ja eri työtehtävissä. Tässä artikkelissa keskitytään ruotsin opintoihin ammattikorkeakoulussa ja erityisesti VAMKissa...