hulevesi

Tulevaisuus

Hulevesiselvitys asemakaavan tueksi

18.6.2024
Hulevesillä tarkoitetaan sade- ja lumen sulamisvesiä rakennetussa ympäristössä. Läpäisemätön pinta ja tiheästi rakennettu ympäristö synnyttävät paljon pintavaluntaa, joka voi aiheuttaa...
Tulevaisuus

Hulevesien mikromuovit

14.6.2024
Vaasan kaupungin kuntatekniikan toimeksiantona tehdyssä opinnäytetyössä perehdyttiin hulevesien haitta-aineisiin ja mikromuoveihin sekä lisäksi toteutettiin Vaasan kaupungille esitys hulevesien laadun seurantaohjelman...