aineeton pääoma

Osaaminen

Aineettoman pääoman tunnistaminen ja johtaminen pk-yrityksissä

10.5.2022
Aineeton pääoma ja siihen liittyvien oikeuksien tilanne on saanut huomiota, Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt Aineettomien oikeuksien strategian (IPR-strategia) TEM066:00/2021...