tulevaisuus

Näkökulmia/Blogi

Tekeekö tekoäly meistä työttömiä?

17.5.2023 ”Tekoäly vie meidän työmme.” Näin moni on ohi mennen lukenut jostakin lööpistä. En usko, että tekoäly vie meidän töitämme, mutta...
Tulevaisuus

Tarvitaanko ihmisiä enää työpaikoilla?

30.3.2023 Luova tekoäly on viimein tullut laajaan käyttöön ChatGPT -sovelluksen muodossa. Kiinnostuksesta kertovat myös käyttäjäluvut – edellä mainittu ja myös tunnetuin...
Näkökulmia/Blogi

Vesivoiman tulevaisuus

15.12.2022 Pahimmassa tapauksessa vesivoimaa ei pystytä tulevaisuudessa edes käyttämään tietyillä alueilla, koska tarpeeksi suuria vesistöjä ei vain enää ole. Kuivuus johtaa...
Näkökulmia/Blogi

Pari bittiä tuskaa: Mihin voidaan enää luottaa?

8.12.2022 Tekoäly tulee muuttamaan opetusta ja tehtävätyyppejä merkittävästi tulevaisuudessa. Se voi tuoda monia etuja oppimiseen, kunhan sitä vaan osataan hyödyntää.
Osaaminen

Tulevaisuuden osaaminen

2.5.2022 Työvoimapula on ollut keskustelun keskiössä jo huomattavan pitkän ajan. Muistini mukaan tämä keskustelu alkoi jo 1990-luvulla ja tänään työvoimapula näyttäisi...
Osaaminen

Heikot/hiljaiset signaalit energiahuollossa

17.3.2022 Hiljaiset signaalit ovat organisaation toimintaympäristössä olevia viitteitä tulevista trendeistä ja näiden pohjalta muodostuvista megatrendeistä. Energiahuollon globaalina megatrendinä on tällä hetkellä...
Kati Komulainen VAMKin edessä.
Ihmisyys

Empatia, etiikka ja estetiikka – johtamisen kulmakivet

3.5.2021 Viime viikolla futuristi Perttu Pölönen osallistui kehittämispäiväämme tuoden siihen ajatuksia tulevaisuuden työelämästä. Pölönen tiivisti ajatuksensa ihmisyyden vallankumoukseksi. Olemme kasvaneet ruumiillista...
Tulevaisuus

Koulutuspoliittinen selonteko – millainen tulevaisuus?

27.1.2021 Tämä artikkeli pohjautuu Vaasan ammattikorkeakoulun antamaan lausuntoon korkeakoulupoliittisesta selonteosta. Tarkastelen tässä joitakin näkökulmia. Koko lausunto on luettavissa lausuntopalvelu.fi sivustolla.