mittaus

Näkökulmia/Blogi

Tekniikan hyödyntäminen liittyvien kustannusylitysten ja myöhästymisien eliminointi teknisen kypsyyden mittaamisen avulla

29.6.2023
VAMK:ssa keväällä 2023 parityönä tehdyssä opinnäytetyössä tutkittiin, mitkä tekijät vaikuttavat takuukustannuksiin. Tutkimuksen kohteena oli vaasalaisen kansainvälistä kauppaa harjoittaman konepajan teknisesti...
Osaaminen

Sähköverkkomallin suunnittelun varmistaminen simulointiohjelman avulla 

15.8.2022
Sähköverkkomallin suunnittelussa kannattaa suunnitellut piirit mallintaa ja testata PSCAD-simulointiympäristössä virheiden välttämiseksi. Simulointi antaa luotettavasti ja havainnollistavasti osviittaa siitä, miten fyysiset...