tietoturva

Osaaminen

Hei, meitä huijataan!

27.10.2022 Huijarit eivät jätä meitä rauhaan. Suomeen, kuten muuhunkin maailmaan kohdistuneet uhkat ovat lisääntyneet. Talouteen, politiikkaan ja kansainväliseen turvallisuustilanteeseen liittyvät ilmiöt...
Näkökulmia/Blogi

Tiedonhallintaa mallilla, vai malli tiedonhallintaan?

17.8.2022 Tiedonhallintalaki (906/2019) astui voimaan 1.1.2020. Tiedonhallintalaissa säädetään tiedonhallinnan järjestämiseen, kuvaamiseen, tietovarantojen yhteen toimivuuteen, teknisiin rajapintoihin, katseluoikeuksien ja tietoturvallisuuden toteuttamiseen liittyvistä...
Näkökulmia/Blogi

Taistelua aikaa vastaan

25.2.2022 Viime aikoina olemme lukeneet tietoturvauhkista eri kohteissa. Viime vuonna joulun kynnyksellä paljastui Log4shell-haavoittuvuus Apache Log4j-komponentissa, jota on kuvattu historia pahimmaksi...