sosiaaliset suhteet

Ihmisyys

Hyvinvointi – yhteistä ja sosiaalista

29.11.2022
Hyvinvointi on laaja käsite, joka koostuu monesta eri tekijästä kuten tulotasosta ja terveydestä mutta myös yhteisyyssuhteista ja itsensä toteuttamisesta. Sosiaali-...