kehyskertomukset

Osaaminen

Eläytymismenetelmä

3.11.2021
Eläytymismenetelmä on aineistonkeräämisen menetelmä Eläytymismenetelmällä tarkoitetaan sellaista laadullisen aineistonkeräämisen menetelmää, jossa aineiston keräämiseen käytetään tutkijan antamien ohjeiden (lyhyt kehyskertomus) jälkeen...