opinnäytteet

Ihmisyys

”Hyvin kaikki järjestyy ja apua saa, jos sitä tarvitsee” – opinnäytetyö lastensuojelun sijaishuoltoon

27.5.2024
Keväällä 2024 sosionomeiksi valmistuvat Tuulia Hietamäki ja Jenni Jalkanen tekivät opinnäytetyönään uuden hyvää kohtelua koskevan suunnitelman Familar Tahtorantaan. Tahtoranta on...
Osaaminen

Liikunta varhaiskasvatuksessa ja sen laajempi hyöty

14.12.2023
Liikunta on tärkeä osa lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) liikuntasuositusten mukaan lasten tulisi liikkua...
Osaaminen

Haave yhtenäisestä potilastietojärjestelmästä

15.6.2023
Niina Haavisto ja Jemina Tuomaala (2023) tutkivat opinnäytetyönään hoitajien kokemuksia potilastietojen hakemisesta ja tiedon siirtymisestä eri potilastietojärjestelmien välillä. Samalla kartoitettiin,...
Ihmisyys

Eläinavusteista toimintaa Vaasan vankilassa

11.4.2022
Eläinten hyödyntäminen sosiaalialan asiakaskentällä on vielä hyvin vähäistä, mutta toivottavasti tulevaisuudessa näemme eläimiä sosiaalialan ammattilaisen työparina yhä useammin. Eläinten hyödyntäminen...
Yhdessä

Oivalluksia VamkIT-hankkeen opinnäytetyöhautomotoiminnasta

17.12.2021
Vaasan ammattikorkeakoulussa on hankkeen myötä aloitettu kokeilu opinnäytetyöhautomotoiminnasta syksyllä 2021. Korona-aikana opiskelijoiden itsensä johtamisen taidoilta on vaadittu enemmän ja erityisesti...
Osaaminen

Tietosuoja huomioon myös opinnäytetyössä

18.8.2021
Lainsäädäntö koskettaa kaikkia inhimillisiä toimintoja, niin myös henkilötietojen käsittelyä ja niiden tietosuojaa. Suomen perustuslaissa 731/1999 10 §:ssä säädetään, että henkilötietojen...
Osaaminen

Opinnäytetyön salaiset sivut

16.8.2021
Opinnäytetöiden julkisuus saattaa tulla sekä yritykselle että opiskelijalle yllätyksenä. Opinnäytetyö on nimittäin julkisuuslaissa tarkoitettu viranomaisen asiakirja, johon sovelletaan lähtökohtaisesti julkisuusperiaatetta.
Osaaminen

Ohje toiminnallisena opinnäytetyönä

26.5.2021
Ohjeen laatiminen opinnäytetyön aiheena voi houkutella sen käytännönläheisyyden vuoksi. Opiskelija joutuu kuitenkin miettimään useita seikkoja sisällön kokoamisen lisäksi. Missä ohje...
Osaaminen

Tutkimus tiedon välittämisenä

31.3.2021
Tämä teksti pohjautuu Juri Mykkäsen (2006) kirjoitukseen Tieteellinen kirjoittaminen. Helsingin yliopisto.
Osaaminen

Opinnäytetyön pituus ammattikorkeakoulussa

16.3.2021
Opinnäytetyö on jokaista opiskelijaa koskeva asia. Opinnäytetyön pituus puhuttaa ja opiskelijoilta tulee palautetta sitä, kuinka eri opettajien vaatimukset ovat toisistaan...