opettajat

Yhdessä

Korkeakouluopettajan motivaatio

27.10.2022
Opiskelijoiden motivaatioperusteista puhutaan korkeakoulukentällä paljon, mutta opettajan motivaation tarkistelu on aivan yhtä tärkeää. Tutkimukset osoittavat liian kontrollin laskevan motivaatiota ja...
Ihmisyys

Opettajien palaaminen lomalta työhön

11.8.2021
Työn kuormituksesta palautuminen ja työhön paluu on onnistunut, kun loman ja levon jälkeen fysiologiset voimavarat koetaan palautuneen ja työtekijä kokee...