tiedonhallinta

Näkökulmia/Blogi

Tiedonhallintaa mallilla, vai malli tiedonhallintaan?

17.8.2022 Tiedonhallintalaki (906/2019) astui voimaan 1.1.2020. Tiedonhallintalaissa säädetään tiedonhallinnan järjestämiseen, kuvaamiseen, tietovarantojen yhteen toimivuuteen, teknisiin rajapintoihin, katseluoikeuksien ja tietoturvallisuuden toteuttamiseen liittyvistä...