työelämä

Vaikuttavuus

Työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden yhteys

10.6.2024
Työhyvinvoinnilla ja työn tuottavuudella on tutkimusten mukaan selkeä yhteys, vaikka sen todistamiseen ei ole selkeitä mittareita. Työhyvinvoinnille on monenlaisia määritelmiä...