työn kuormittavuus

Osaaminen

Esihenkilötyössä esiintyvän psykososiaalisen kuormituksen selvittämisessä ja työterveyshuoltoyhteistyössä puutteita lähes joka kolmannella työpaikalla!

17.5.2022 Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK:n opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, toimitaanko työpaikoilla työturvallisuuslain mukaisesti, kun esihenkilöiden psykososiaalista...
Näyttöjä.
Yhdessä

Työkyky COVID-19-pandemian syövereissä

4.11.2020 Työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaan työnantaja on velvollinen muun muassa edistämään ja suojelemaan työntekijöiden työkykyä, turvallisuutta ja terveyttä. Työntekijän vastuulla on oman...