tarkkaavaisuus

Ihmisyys

Itsesäätelyn taito – mihin tätä tarvitaan?

7.2.2024
Opiskelu korkeakoulussa vaatii opiskelijalta monenlaisia taitoja, jotta lopullinen tavoite, valmistuminen, saavutetaan. Sama haaste näkyy myös työelämässä, päivät ovat vaihtelevia ja...