tapaustutkimus

Osaaminen

Tapaustutkimus eli Case Study

22.9.2021
Case Study eli tapaustutkimus, on tutkimusta, jossa keskitytään nimensä mukaisesti johonkin yksittäiseen tai muutamaan yksittäiseen tapaukseen (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006)....