potilasohjeet

Osaaminen

Ohje toiminnallisena opinnäytetyönä

26.5.2021
Ohjeen laatiminen opinnäytetyön aiheena voi houkutella sen käytännönläheisyyden vuoksi. Opiskelija joutuu kuitenkin miettimään useita seikkoja sisällön kokoamisen lisäksi. Missä ohje...