osallistaminen

Yhdessä

Opiskelijoiden osallistaminen ja osallisuuden varmistaminen ammattikorkeakoulun kontekstissa

15.12.2022
Osallisuudesta puhutaan nykyään paljon ja sen merkitys koetaan yhä tärkeämmäksi. Osallisuuden avulla voidaan yhtäältä luoda parempia ja toimivampia yhteisöjä, toisaalta...
Yhdessä

Strategia osaksi arkea

12.10.2020
Edelläkävijyys kertoo siitä, että uskallamme innostua, innostaa ja olla luovia. Meillä on lupa kokeilla.