Strategia osaksi arkea

Edelläkävijyys kertoo siitä, että uskallamme innostua, innostaa ja olla luovia. Meillä on lupa kokeilla.

TEKSTI | Kati Komulainen
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020110489237

Vaasan ammattikorkeakoulun visiona on olla Osaamisen tärkein kumppani. Yhteistyössä kumppaneidemme kanssa luomme työelämän toimijoille kilpailuetua valmentamalla tulevaisuuden osaajia ja tuottamalla edelläkäypää näkemystä.

Vaasan ammattikorkeakoulu sijaitsee innovatiivisella, aidosti kolmikielisellä alueella Pohjanmaan upeiden peltojen ja meren sylissä. Korkeakoulumme linkittyy ympäröivään energiaklusteriimme, tekee aktiivista yhteistyötä Vaasan korkeakouluklusterin kanssa ja rakentaa kansainvälistä yhteistyötä. Yhteistyö kuuden korkeakoulun kesken luo ainutlaatuisen ympäristön oppimiselle, kehittämiselle, tutkimiselle ja yritysyhteistyölle.  

Strategiset kehittämiskohteet

Strategiamme muuttuu todeksi ja osaksi arkea viiden strategisen kehittämiskohteen kautta. Näistä kehittämiskohteista olemme sopineet ammattikorkeakoulun hallituksessa. Myös Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käydyissä sopimus- ja tavoiteneuvotteluissa kesäkuussa 2020 nämä kehittämiskohteet hyväksyttiin.

Strategiset kehittämiskohteet ovat:

  1. Yhteistyön syventäminen alueen työelämän kanssa
  2. TKI- ja palvelutoiminnan volyymin sekä osaamistason kasvattaminen
  3. Kansainvälinen työ- ja opiskeluympäristö
  4. Opiskelijoiden menestyminen
  5. Henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen

Kaikkia edellä mainittuja kehittämiskohteita seurataan eri tasoisilla seurantamittareilla. Ammattikorkeakoulun hallitus seuraa edistymistä neljä kertaa vuodessa, johtoryhmä seuraa yksiköiden edistymistä neljä kertaa vuodessa ja yksiköt käsittelevät edistymistä yksiköiden johtajien johdolla. Tarvittaessa pystymme tekemään muutoksia toimintaan tavoitteidemme saavuttamiseksi. Käytössä on myös laadullisia mittareita, joilla seurataan henkilöstön työhyvinvointia ja yleistä hyvinvointia.  

Arvot perustana

Olemme yhdellä kampuksella toimiva korkeakoulu, jossa yhteisöllisyys ja vahva yhteistyö opiskelijakunnan kanssa rakentavat arkeamme. Palosaaren alueella toimivat myös Vaasan yliopisto ja Novia ammattikorkeakoulu, joiden kanssa meillä on yhteisiä oppimisympäristöjä. 

Arvomme ovat sympaattisuus, edelläkävijyys, asiakaslähtöisyys ja avoimuus. Arvotyöskentely on tapahtunut keväällä 2020 osallistavana prosessina. Arvoista sympaattisuus tarkoittaa sitä, että meitä on helppo lähestyä. Luotamme ja kunnioitamme jokaista ihmistä ja toimimme joukkueena. 

Edelläkävijyys kertoo siitä, että uskallamme innostua, innostaa ja olla luovia. Meillä on lupa kokeilla. Kehitämme osaamistamme ja asiantuntemustamme tavoitteellisesti ja tulevaisuushakuisesti. Asiakaslähtöisyys perustuu siihen, että tunnemme ja ennakoimme työelämän ja opiskelijoiden tarpeita. Näihin tarpeisiin vastaamme ratkaisukeskeisesti ja innovatiivisesti. 

Avoimuus on yhteiskunnallisen vaikuttavuuden perusta. Sen avulla rakennamme yhteiskunnallista vuoropuhelua ja vuorovaikutusta. 

Osaksi arkea

Strategiatyömme jatkuu Innolink konsulttiyhtiön kanssa. Tällä hetkellä rakennamme strategian toimenpidekarttaa, jossa strategiset kehittämiskohteet muuttuvat arjen teoiksi ja toiminnoiksi. Esimiehet käyvät omien ihmistensä kanssa keskustelut saamansa valmennuksen tukemana. Tässä yhteydessä henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän strategiarahan käyttöön antamalla ehdotuksia toimenpiteistä. 

Tämän arkeistamisen rinnalla rakennamme vaikuttavaa tiedolla johtamisen kulttuuria ja karttaa. Jatkossa seuraamme strategiamme määrällistä etenemistä erilliseltä dashboardilta. Työ jatkuu, jotta voimme aidosti olla Osaamisen tärkein kumppani. 

Aiheeseen liittyvää