ammattikorkeakoulut

Osaaminen

Kohti monikielistä työelämää – På väg ut i det flerspråkiga arbetslivet

16.1.2023 Monikielisyys on osa työelämää. Kielitaitovaatimukset vaihtelevat eri aloilla ja eri työtehtävissä. Tässä artikkelissa keskitytään ruotsin opintoihin ammattikorkeakoulussa ja erityisesti VAMKissa...
Teoreettisen luennon opit voi purkaa opiskelijoiden kesken vaikkapa piirtämällä.
Näkökulmia/Blogi

Opiskelijoiden osallistaminen ja aktivoiminen teoriapohjaisen tiedon opettamisessa

15.12.2022 Tiedon määrä yhteiskunnassa on kasvanut ja saatavuus helpottunut, joka on ollut osasyynä kuuntelu- ja keskittymistaidon heikkenemiseen. Tämä muutos puolestaan asettaa...
Yhdessä

Opiskelijoiden osallistaminen opintojaksojen suunnitteluun ja kehittämiseen

2.12.2022 Voisiko korkeakouluopiskelijoita saada motivoituneemmiksi antamalla heille vastuuta ja vapautta opintojaksoilla toteutettaviin työelämäyhteistyöprojekteihin? Voisiko opiskelijoita osallistaa opintojaksojen suunnitteluun ja antaa opiskelijoiden...
Osaaminen

Korkeakouluopettajan rooli työelämälähtöisissä projekteissa taitopohjaisen oppimisen kannalta Case Ilkka x VAMK

11.11.2022 Onko korkeakouluopettajan rooli työelämälähtöisissä projekteissa tuottaa opiskelijoille valmista tietoa ja valmiita esitysmateriaaleja taitojen oppimista varten? Kehittyvätkö työelämätaidot riittävästi, jos yritysyhteistyöprojekteissa...
Yhdessä

Kehittäminen ja oppiminen verkostoissa

7.11.2022 Master-tason tai avoimen AMK:n opinnot ovat erinomainen keino laajentaa omia verkostojaan. Verkostoissa kehittäminen ja oppiminen vie osaamisen aivan uusille tasoille,...
Osaaminen

Osaamisperustaisuus ja linjakkuus opetuksen suunnittelussa

7.11.2022 Osaamisperustaisuudesta on tullut tärkeä osa koulutuksen ja opetuksen suunnittelua korkeakouluissa Euroopassa. Osaamisperustaisuudessa on keskeistä, että opiskelija saavuttaa hänelle tavoitteeksi asetetun...
Yhdessä

Korkeakouluopettajan motivaatio

27.10.2022 Opiskelijoiden motivaatioperusteista puhutaan korkeakoulukentällä paljon, mutta opettajan motivaation tarkistelu on aivan yhtä tärkeää. Tutkimukset osoittavat liian kontrollin laskevan motivaatiota ja...
Näkökulmia/Blogi

Raha seuraa tekoja – miten juuri minä vaikutan ammattikorkeakoulun rahoitukseen?

24.10.2022 Ammattikorkeakoulujen rahoitus on mielenkiintoinen ja oikeastaan aika kannustava malli. Ammattikorkeakouluille rahoitusta tuottavat amk- ja yamk-tutkintojen lisäksi monet asiat kuten esimerkiksi...
Yhdessä

Integroinnista buustia kieltenopiskeluun

12.9.2022 Kieltenopiskelu ammattikorkeakoulussa ei ole kielioppisulkeisia tai yleiskieltä vaan se linkittyy tiiviisti opiskeltavaan alaan. Näin kielten opiskelu on opiskelijalle mielekkäämpää. Tämä...
Näkökulmia/Blogi

Vihdoinkin arvostusta

6.9.2022 Ammattikorkeakoulut ovat maksaneet vuosittain noin kymmenen miljoonaa euroa harjoittelumaksuja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelumaksuista. Budjettiriihessä päätettiin viime viikolla, että näiden...