Uusi työnhakusovellus houkuttelee opiskelijoita työelämään

Opiskelijoiden työllistyminen koulun ohella on lisääntynyt huomattavasti. Vastikään Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tietoon tullut Tiitus -sovellus helpottaa heitä työnhaussa. Opiskelijoiden verkostoituminen ja työnhaun edistäminen sekä toisaalta alueen yritysten rekrytointitarpeisiin vastaaminen ovat Vaasan ammattikorkeakoulun strategian ytimessä. Opiskelijoiden ja työelämän tarpeita ennakoidaan ja tunnistetaan asiakaslähtöisesti sekä samalla niihin vastataan ratkaisukeskeisesti ja innovatiivisesti.

TEKSTI | Essi Pitkäranta, Jenna Mäkinen, Emmi Pelttari, Sonja Peltokangas, Emilia Posti, Emilia Mäkitalo ja Heidi Skjäl
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230831114942
Opiskelijoita pöydän ääressä täyttämässä Tiitus-profiileitaan

Kauppakamarien jäsenyrityksille tehdyn kyselyn mukaan yrityksistä noin 70 prosentilla on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Lisäksi yrityksistä noin puolet arvioi rekrytointitarpeensa kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana ja noin 71 prosenttia arvioi rekrytointitarpeen kasvavan 2–3 vuoden aikajänteellä (Keskuskauppakamari 2022). Vaasan ammattikorkeakoulussa onkin otettu käyttöön uusi Tiitus -sovellus, joka pyrkii osaltaan vastaamaan työvoiman saatavuus- ja rekrytointihaasteisiin. Tiitus -sovellus kulkee Vaasan ammattikorkeakoulussa Vamk Work -nimellä.

Vamk Work -palvelun virallinen lanseeraus oli huhtikuussa 2023. Uuden palvelun tavoitteena on ennen kaikkea helpottaa opiskelijoiden työnhakua ja toimia ainutlaatuisena linkkinä työelämään niin opiskeluiden aikana kuin sen jälkeenkin. Vamk Workin kautta yritykset voivat tavoittaa ja rekrytoida tulevaisuuden osaajia helposti, sillä palvelu yhdistää tekoälyä hyödyntäen sopivat työnhakijat ja työpaikat toisiinsa osaamisen sekä avainsanojen perusteella. Palvelu tuottaa lisäksi reaaliaikaista dataa oppilaitokselle siitä, miten opiskelijat ja yritykset käyttävät alustaa. Tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi yritysyhteistyössä sekä opiskelijoiden uraohjauksessa.

Osana palveluliiketoimintaosaamisen kurssia Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijat pääsivät testaamaan ja pilotoimaan Vamk Work -palvelua. Mobiilissa ja selaimella toimiva Vamk Work on opiskelijan ja työelämän digitaalinen kohtaamispaikka, jonka avulla opiskelija voi hakea työ- ja harjoittelupaikkoja. Työnantaja voi ilmoittaa avoimia paikkoja sekä tutustua hakijoihin helposti heidän profiiliansa katsoen. Ydinajatuksena on ollut luoda yksi yhteinen palvelu, jonka avulla opiskelijoiden ja yritysten kohtaaminen on tehokasta ja vaivatonta. (Tiitus 2020)

Vamk Work -palvelun käyttöönotossa opiskelija luo itselleen profiilin, johon täytetään omat taidot, osaamiset, työkokemukset sekä muita oleellisia tietoja. Kun profiili on valmis, työ- ja harjoittelupaikkoja on mahdollista selata ja hakea. Sovellus tunnistaa profiiliin täytetyt tiedot ja ehdottaa juuri hakijalle sopivimpia paikkoja ensimmäisenä. Työpaikkoja haetaan samalla profiililla, joten kokemuskenttiä ja osaamista ei tarvitse täydentää moneen kertaan. Sovellus pitää hakijan ajan tasalla näyttäen, milloin rekrytoija on vastaanottanut hakemuksen ja ilmoittaa mahdollisista yhteydenotoista.

Uudesta palvelusta hyötyvät niin opiskelijat kuin työnantajatkin. Arvo syntyy, kun asiakkaan ostama palvelu vastaa tarpeisiin. Opiskelijat saavat arvoa palvelun tuomasta helpotuksesta työnhakuprosessiin. Kuitenkin jokaisella asiakkaalla, eli opiskelijalla, on omat odotuksensa saatavasta arvosta, joka muodostuu vuorovaikutuksesta yrityksen ja asiakkaan välillä. Palvelun arvo määrittyy siis subjektiivisista odotuksista ja toteutuneesta kokemuksesta. Vamk Workin näkökulmasta asiakkaan arvonmuodostusprosessin ymmärtäminen parantaa yrityksen asemaa kilpailevilla markkinoilla (Tuulaniemi 2011, 33). Palvelu tuottaa arvoa edellä mainittujen lisäksi myös vahvistamalla opiskelijan omatoimisuutta, työnhakutaitoja sekä oman osaamisen sanoittamista ja itsetuntemusta.

Tiitus -palvelu toimii laajasti ympäri Suomen ja tavoittaa yli 75 000 opiskelijaa, yli 30 oppilaitosta sekä lähes 6000 työnantajaa. Laaja verkosto, hyvät vuorovaikutusmahdollisuudet ja prosessin tehokkuus ovat sovelluksen selkeitä vahvuuksia. Vamk Work -sovellusta voi käyttää vaivattomasti missä ja milloin vain, riittää kun oma älypuhelin on taskussa mukana. Uusi konsepti herättää myös käyttäjässä mielenkiinnon, ja profiilia luodessa Vamk Work ohjaa tunnistamaan omat henkilökohtaiset vahvuudet sekä kehityskohteet. Palvelulla on hyvät mahdollisuudet menestyä markkinoilla, sillä se yksinkertaistaa työnhakuprosessia, ja kysyntää samankaltaisille sovelluksille löytyy.

Tiitus edustaa juuri niitä asioita, joita Vaasan ammattikorkeakoulun tuleekin tarjota opiskelijoilleen: kuten kanavan työnhakuun, oman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä verkostoitumiseen. Mikäli Vamk Work -palveluun saadaan mukaan useita alueen yrityksiä, saavat myös yritykset suoran rekrytointiväylän harjoittelu- ja kesätyöpaikkoihin. Jotta Vamk Work -palvelu saadaan Vaasan ammattikorkeakoulussa tehokkaaseen käyttöön, opiskelijoiden ja yritysten tietoisuutta palvelusta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tulee lisätä. Keväällä 2023 palvelusta pidettiin infoja niin henkilöstölle, yrityksille kuin opiskelijoillekin ja syksyllä integroidaan Vamk Work osaksi ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden opintoja. Tämän lisäksi tarvitaan jatkuvaa viestintää, markkinointia ja palveluun ohjaamista. Hyödyntämällä tehokasta sähköpostiviestintää ja somemainontaa, pyritään houkuttelemaan opiskelijat ja alueen yritykset käyttämään palvelua.

Lähteet
  • Keskuskauppakamari 2022. Osaavan työvoiman saatavuus. Viitattu 30.5.2023 https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2022/10/Osaajakyselyn-tulokset-2022-lokakuu.pdf

  • Salmenkivi, S. 2012 Digitaalitodellisuus: seuraava murros on täällä. Helsinki. Talentum.

  • Tiitus 2020. Viitattu 17.4.2023 https://www.tiitus.fi/

  • Tilastokeskus 2018. Internetiä käytetään yhä yleisemmin matkapuhelimella – myös ostosten tekemiseen. Viitattu 17.4.2023 https://www.stat.fi/til/sutivi/2018/sutivi_2018_2018-12-04_tie_001_fi.html

  • Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Helsinki. Talentum Media Oy.

Aiheeseen liittyvää