Impact

Exploring the impact of leadership on employee turnover from the perspective of a telecom company

15.4.2024
Employee turnover is a key concern for firms around the world, affecting productivity, morale, and financial performance. The purpose of...
Näkökulmia

Kohtaamisen voima: Sosionomin näkökulma yhteistyöstä maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa

15.4.2024
VAMK:n kolmannen vuoden sosionomien syventävällä monikulttuurinen työ- opintojaksolla toteutettiin työelämän kanssa yhteinen ohjaamisprojekti. Projekti toteutettiin Vaasan perusopetuksen Nummen koulussa valmistavilla...
Perspectives

Interaction Based Teaching

11.4.2024
Introduction Nowadays, the use of web-based portals as a platform for providing lecture materials and other notes, instructions and tools...
Näkökulmia

Monikulttuurinen teemapäivä VAMK:ssa

10.4.2024
Toteutimme talvella 2024 osana opintojaksoa Monikulttuurinen työ -teemapäivän, johon olimme saaneet vieraiksi Vaasasta maahanmuuttajien parissa työskenteleviä toimijoita. Tarkoituksenamme oli tuoda...
Competence

ChatGPT in Academia: Revolutionizing Education with Artificial Intelligence

10.4.2024
Introduction The advent of Artificial intelligence (AI) is rapidly transforming various fields, including education. AI impacts the planning of learning,...
Tukkirekka seisoo tien varressa. Se on lähes täyteen lastattu tukkeja. Parasta-aikaa auton nosturi nostaa uutta tukkikuormaa autoon. Auton takana näkyy syksyinen sekametsä.
Osaaminen

Yrityksen vastuullisuustyön kehittäminen

4.4.2024
Yritysvastuu on ollut viime aikoina paljon esillä. Asia ei ole enää pelkkää lakien noudattamista ja hyviä tapoja. Siitä on tulossa...
Osaaminen

Tekniikan opiskelijat teatterissa – mitä siellä voi oppia?

4.4.2024
Vaasan kaupunginteatterissa nähdään tänä näytäntökautena ainutlaatuista Suomen teollisuushistoriaa, kun päänäyttämöllä esitetään Sami Keski-Vähälän näytelmä ”Nokia – tarina jättiläisen noususta ja...
Osaaminen

Onko sähköauto ympäristöystävällisempi kuin polttomoottoriauto?

2.4.2024
Polttomoottoriautojen myynti päättyy EU:ssa vuonna 2035 Sähköautot ovat nykyään entistä tutumpi näky teillä ja ihmisiä kannustetaan monin tavoin vaihtamaan polttomoottoriautoja...
Kuva pöydän ääressä istuvista naisista.
Osaaminen

Geneeriset taidot osana korkeakouluopiskelua

2.4.2024
Geneeriset taidot ovat olennainen osa nykypäivän osaamista ja työelämätaitoja. Tässä artikkelissa tarkastellaan geneeristen taitojen merkitystä korkeakouluopetuksessa sekä keinoja niiden tunnistamiseen...
Osaaminen

Viestintäosaamisen merkitys etäjohtamisessa

27.3.2024
Viimeistään koronapandemia pakotti useat ihmiset omaksumaan nopeasti uudenlaiset työskentelymetodit ja monet siirtyivätkin työskentelemään etänä. Etätyö toi tullessaan uusia viestinnän sekä...