Sosiaalisen median markkinointi remonttipalveluyrityksessä

TEKSTI | Janna Laiho ja Timo Malin
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024061955571

Nykypäivänä sosiaalinen media (some) on koko ajan enemmän pinnalla kuluttajien lisäksi myös yrityksissä. Suurin osa suomalaisista käyttää somea päivittäin. Sosiaalisen median markkinointi voi olla yrityksille helppo, edullinen ja hyvin toimiva keino saada uusia asiakkaita ja sitouttaa vanhoja asiakkaita. Sosiaalinen media luo mahdollisuuden monipuoliseen ja aktiiviseen markkinointiin. (Ketonen 2023.)

Ykkös Remppa Oy on vaasalainen vuonna 2022 perustettu remonttipalveluyritys, joka tekee esimerkiksi lattia-asennuksia ja märkätilaremontteja. (Ykkös Remppa Oy.) Yrityksellä ei vielä ole toimivaa some-alustaa käytössään ja Janna Laihon tutkimusaiheena oli saada selville, miten yritys voisi tehokkaasti käyttää sosiaalista mediaa markkinoinnissa. Resurssien ja kohderyhmän vuoksi ainakin alkuun on tarkoitus keskittyä Instagramiin ja Facebookiin. Tarkemmat tutkimuskysymykset keskittyivät Instagramin ja Facebookin toimivaan sisältöön ja visuaalisiin elementteihin, kohderyhmän tavoittamiseen ja sitouttamiseen sekä vuorovaikutuksen merkitykseen ja sen lisäämiseen yrityksen ja sen asiakkaiden välillä. 

Tutkimus toteutettiin verkossa ja se oli kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Tutkimukseen osallistui 82 kpl 25–65-vuotiasta asunnon omistajaa, jotka käyttävät sosiaalista mediaa. Kyselyssä oli 20 kysymystä, joista 18 oli suljettuja kysymyksiä ja kaksi oli avoimia. Alussa selvitettiin vastaajien perustiedot, kuten ikä ja sukupuoli. Toisessa osassa keskityttiin vastaajien some-käyttäytymiseen. Tutkimuksessa selvisi esimerkiksi, että vastaajat käyttävät keskimäärin noin 2 tuntia sosiaalista mediaa päivittäin ja suurin osa seuraa yrityksiä ja brändejä. Tämä luo hyvän pohjan Ykkös Rempan some-markkinoinnille. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että Instagram ja Facebook ovat sopivat kanavat Ykkös Remppa Oy:n markkinoinnille, sillä suurin osa vastaajista käytti näistä molempia ja kaikki ainakin toista näistä.

Vuorovaikutteista someviestintää

Viimeinen osa kyselyä keskittyi nimenomaan remonttipalveluyrityksen sosiaaliseen mediaan. Tässä kysyttiin suoraan, millaiset sisällöt voisivat kiinnostaa ja mikä saisi seuraamaan yrityksen tiliä. Tutkimustulosten perusteella remonttipalveluyrityksenä Ykkös Rempan kannattaa julkaista sosiaalisessa mediassa laadukasta sisältöä remonttikohteista. Esimerkiksi ”ennen ja jälkeen” -kuvat olisivat todella toimivaa sisältöä. Instagram ja Facebook takaavat hyvät mahdollisuudet tehdä monipuolista sisältöä. Molemmissa voi jakaa laadukkaampaa ja informatiivisempaa sisältöä julkaisuina, mutta lisäksi nykyisin ”kelat ja tarinat” mahdollistavat rennomman sisällöntuotannon. Tarinoihin voi esimerkiksi tehdä rentoja kyselyitä, jotka lisäävät vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. (Komulainen 2018, luku 6.4.) Kyselyn vastaajat haluaisivat myös nähdä esimerkiksi alennuksia ja kampanjoita remonttipalveluyrityksen somessa.

Lähtökohtaisesti vuorovaikutusta yrityksen ja sen asiakkaiden välillä pidettiin tärkeänä. Yritys voi luoda itsestään aktiivisen ja lähestyttävän kuvan esimerkiksi vastaamalla julkaisuihin tuleviin kommentteihin. Sosiaalisessa mediassa myös yksityisviestit ovat mahdollisia. (Komulainen 2018, luku 6.4.) Tätä kannattaa hyödyntää ja kannustaa ihmisiä kyselemään siellä ja tietenkin vastaamaan viesteihin aktiivisesti. Tämä tuo helposti vuorovaikutusta yrityksen ja asiakkaan välille.

Tärkeintä on julkaista säännöllisesti ja pitää yrityksen yhteistiedot ajan tasalla, jotta kävijät tietävät, että yritys on aktiivinen somessa. Tällöin ihmiset seuraavat ja tykkäävät sivustoista ja myös pysyvät seuraajina pitkällä aikavälillä. Aktiivinen ja vuorovaikutteinen sosiaalisen median käyttö on hyvä tapa saada asiakkaita sitoutumaan. Some-markkinoinnin voi aloittaa helposti pienilläkin summilla. Mittaamalla ja analysoimalla tuloksia sekä kokeilemalla erilaisia asioita on helppo löytää omalle yritykselle toimivat keinot. (Komulainen 2018, luku 4.2 ja 8.1.) Tutkimustulosten avittamana Ykkös Rempan on helppo aloittaa aktiivisempi ja toimivampi sosiaalisen median käyttö.

Lähteet
  • Ketonen N. 2023. Somemarkkinointi mitä ja miksi. Noudettu 23.5.2024 osoitteesta https://folcan.fi/somemarkkinointi-mita-ja-miksi/

  • Komulainen, M. 2018. Menesty digimarkkinoilla. Kauppakamari. Noudettu 23.5.2024.

  • Ykkös Remppa Oy. Kotisivut. Noudettu 23.5.2024 osoitteesta https://www.ykkosremppa.fi/

Aiheeseen liittyvää