markkinointi

Osaaminen

Instagramin hyödyntäminen brändin rakentamisessa

13.12.2023
Brändi on muutakin, kuin pelkkä visuaalinen ilme. (Vierula 2021, 178.) Brändin rakentaminen vaatii yritykseltä pitkäjänteisyyttä, suunnitelmallisuutta, sekä työntekijöiden sitoutuvuutta ja...
Osaaminen

Kirjakaupan tuote-esillepanot ja niiden vaikutus asiakkaaseen

13.12.2023
Kirjakaupassa tehdään monenlaisia tuote-esillepanoja riippuen esimerkiksi vuodenajasta tai meneillään olevasta sesongista. Kirjaesillepanot koostuvat yleensä mielenkiintoisista ja paljon odotetuista uutuuksista. Uutuuskirjojen...
Osaaminen

Miten markkinointiviestintä tulisi näkyä sosiaalisessa mediassa, kun markkinoidaan palveluyritystä?

7.12.2023
Markkinointi on terminä hyvin laaja, mutta tärkeimpänä seikkana markkinointi on myynninedistämistä. Nykypäivänä valtaosa yritysten ja organisaatioiden markkinointiviestinnästä on keskitetty sosiaalisen...
Osaaminen

Mielikuvien vaikutus uudelleen positiointiin markkinoilla

13.10.2023
Yrityksen positio tarkoittaa yrityksen kilpailuasemaa markkinoilla. Positio perustuu potentiaalisten asiakkaiden mielikuviin yrityksestä. Helpoin tapa synnyttää mielikuvaa on tehdä se heti...
Osaaminen

Z-sukupolvi markkinoinnin asiakaskohderyhmänä

19.5.2022
Eri sukupolvet ostavat eri tavalla niin verkossa kuin kivijalkakaupassakin ja arvostavat erilaisia asioita markkinoinnissa. Luottamus brändiin rakentuu eri aspekteista ja...
Osaaminen

Sosiaalinen myynti korkeakouluopettajan työelämäosaamisen ja yritysyhteistyöprojektien edistäjänä

1.10.2021
Artikkelissa tarkastellaan sosiaalista myyntiä, social selling, osana korkeakouluopettajan työelämäosaamisen markkinoimista, tavoitteena henkilöbrändin kehittäminen ja tätä kautta yritysyhteistyöprojektien myyminen. Kirjoituksessa pohditaan...