Instagramin hyödyntäminen brändin rakentamisessa

TEKSTI | Tuuli Kainulainen ja Timo Malin
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231213154003

Brändi on muutakin, kuin pelkkä visuaalinen ilme. (Vierula 2021, 178.) Brändin rakentaminen vaatii yritykseltä pitkäjänteisyyttä, suunnitelmallisuutta, sekä työntekijöiden sitoutuvuutta ja yhteistyötä. Kuluttaja voi törmätä brändiin ensimmäisen kerran fyysisesti yrityksen toimitiloissa, sosiaalisessa mediassa tai kuullessaan siitä työkaveriltaan. Huolimatta siitä, missä kuluttaja törmää brändiin ensimmäisen kerran, näistä kaikista kohtaamisista tulisi välittyä se kuva, jonka yritys haluaa brändistään välittyvän. Yritys ei voi kuitenkaan yksin vaikuttaa siihen, millaisena sen brändi koetaan. (Komulainen 2023, 103.) Siihen, millaisena brändi koetaan, vaikuttavat ihmisten erilaiset kokemukset brändiin liittyen ja yksi huono kokemus voi aiheuttaa tuntuvan särön. Yritys voi kuitenkin tekemisellään edesauttaa sitä, millaisena asiakas brändin kokee ja näkee ja tällöin yrityksen toiminnalla halutaan tietoisesti vaikuttaa asiakkaan mielikuvan syntymiseen. Tätä vaikuttamista voidaan tehdä esimerkiksi sosiaalisen median kanavan, Instagramin avulla. (Ruokolainen 2020, 18.)

Instagram onkin suosituimpien kanavien joukossa puhuttaessa brändien seuraamisesta, joten yritysten tulisi panostaa siellä sisältöönsä, sillä Instagram toimii ikään kuin virtuaalisena näyteikkunana mahdolliselle asiakkaalle. (Komulainen 2023, 149.) Instagram on yritykselle visuaalisuutensa takia oiva paikka tuoda esiin brändin ilmettä ja yrityksen arvoja, sekä palveluja. Kauneudenhoitoalan yritys, esteettinen ihoklinikka Ilomed on rakentanut ja vahvistanut brändiään vaikuttavasti Instagram-sisältönsä avulla. 

Ilomedin asiakkaille tehtyjen haastattelujen perusteella Ilomedin brändi näyttäytyy Instagramin välityksellä ammattitaitoisena, asiakkaasta huolehtivana ja laadukkaana. Ammattitaidon välittymistä perusteltiin sisällöllä, jota ei ole vain roiskittu, vaan sen takana on suunnitelmallisuutta, sekä osaava tiimi. Sisältöä kuvailtiin myös mielenkiintoa herättäväksi ja houkuttelevaksi. Tällöin Instagram-sisältö toimii myös ikään kuin mainoksena Ilomedin palveluille, vaikkei sen tarkoitus olisikaan olla suoranainen mainos. 

Asiakkaasta huolehtiminen välittyi Ilomedin Instagramista niin, että sisällössä on paljon asiakkaan opastamista ja neuvoja esimerkiksi yrityksen myymien tuotteiden käyttämiseen. Tässä tapauksessa asiakkaan opastamiseen liittyvän sisällön avulla on saatu viestittyä yksi Ilomedin arvoista, asiakkaasta huolehtiminen, myös asiakkaalle asti. Brändin rakentamisen kannalta kuluttajien opastamiseen liittyvä sisältö on olennainen osa näkyvyyden kasvattamisessa. Esimerkiksi yrityksen tekemät ohjevideot voivat saada videon katsojalle tunteen, että häntä on haluttu vilpittömästi auttaa ja tämän jälkeen hän saattaa jäädä katselemaan yrityksen Instagramin muutakin sisältöä. Tämän jälkeen video saatetaan jakaa omassa profiilissaan, jolloin brändin näkyvyys lisääntyy. 

Laadukkuudesta puhuttaessa esiin nousi Instagram-sisällön laadukkuus, jota perusteltiin esimerkiksi värien yhtenäisyydellä ja selkeillä kuvilla. Instagramissa sisällön yhtenäisyys ja laadukkuus on yksi vahva tekijä, jolla yritys voi erottautua kilpailijoistaan. Esimerkiksi tietyn värin käyttäminen sisällössä saattaa jättää kuluttajaan muistijäljen, jolloin hän muistaa brändin tietystä väristä. Ilomedin asiakkaiden haastatteluista nousi esiin myös se, että asiakkaiden mielestä Ilomedin Instagram näytti yhtä siistiltä ja laadukkaalta, kuin Ilomedin fyysinen klinikka.

Voidaan siis todeta, että Instagramin hyödyntäminen brändin rakentamisessa sekä vahvistamisessa on kannattavaa ja tällöin avainasemassa ovat sisällön laadukkuus, arvojen välittyminen sisällöstä sekä suunnitelmallisuus sisällön takana.

Lähteet
  • Komulainen, M. 2023. Menesty digimarkkinoinnilla: 2.0. 3. uudistettu painos. Helsinki. Kauppakamari.

  • Ruokolainen, P. 2020. Brändikäsikirja: näin teet yritysbrändistä vetovoimaisen! Helsinki. Kauppakamari.

  • Vierula, M. 2021. Löydä kilpailuetusi. Helsinki. Kauppakamari.

Aiheeseen liittyvää